Mukhin Ivan

Cell Phone

+7 951 661 02 58
Email
imukhin@yandex.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

105.
Ladutenko Konstantin
Mozharov Alexey
Bogdanov Andrey
Mukhin Ivan
[DOI:
10.1016/j.jqsrt.2019.106825
] [IF:
2.419
, SJR:
0.975
]

2019

104.
Furasova Aleksandra
Voroshilov Pavel
Lamanna Enrico
Mozharov Alexey
Tsypkin Anton
Mukhin Ivan
Barettin Daniele
Ladutenko Konstantin
Zakhidov Anvar
Di Carlo Aldo
Makarov Sergey
, pp.
1900877
, 2019
[DOI:
10.1002/ente.201900877
] [IF:
3.024
, SJR:
0.904
]
103.
Kravtsov Vasily
Khestanova E.
Benimetskiy Fedor
Ivanova Tatyana
Samusev Anton
Sinev Ivan
Pidgayko Dmitry
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Lozhkin M.
Kapitonov Y.
Shelykh Ivan
Tartakovskii A.
Walker P. M.
Skolnick M.
Krizhanovskii D.
, 2019
102.
Benimetskiy Fedor
Sharov V.
Alekseev P.
Kravtsov Vasily
Agapev Kirill
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Catanzaro A.
Polozkov Roman
Tartakovskii A.
Samusev Anton
Skolnick M.
Krizhanovskii Dmitry
Shelykh Ivan
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5117259
]
101.
Aglikov Aleksandr
Kudryashov D. A.
Mozharov A. M.
Makarov Sergey
Bolshakov A. D.
Mukhin Ivan
, vol.
64
, pp.
422-426
, 2019
[DOI:
10.1134/s1063784219030022
]
100.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Alexander O.
Uskov Alexander V.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1199
, pp.
012005
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1199/1/012005
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
99.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail V.
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Aleksander O.
Uskov Aleksander V.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [IF:
4.309
, SJR:
1.652
]
98.
Mozharov Alexey
Sapunov G.A.
Shtrom I.V.
Sibirev N.V.
Fedorov V.V.
Ubyivovk E.V.
Tchernycheva M.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]
97.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Zhukov Mikhail
Vasiliev A.A.
Mamaeva T.A.
Golubok A.O.
Uskov A.V.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1124
, pp.
41018
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1124/4/041018
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
96.
Lukashenko S.Y.
Zhukov Mikhail
Mukhin Ivan
Sapozhnikov I.D.
Golubok A.O.
, vol.
1874
, pp.
40025
, 2019
[DOI:
10.1063/1.4998098
]
95.
Sinev Ivan
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Petrov Mihail
Samusev Anton
, vol.
9
, pp.
609-613
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-5-609-613
]
94.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
52
, pp.
511-513
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040243
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
93.
Mozharov Alexey
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Dvoretckaia L.N.
Mukhin Ivan
, vol.
4
, pp.
125027
, 2019
[DOI:
10.1088/2053-1591/aa9e9d
]
92.
Mukhin Ivan
Zhukov Mikhail
Mozharov Alexey
Golubok A.
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]
91.
Fedorov V.V.
Dvoretckaia L.N.
Sapunov G.A.
Kirilenko D.A.
Mozharov Alexey
Shugurov K.Y.
Shkoldin Vitaliy
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
90.
Fedorov V.V.
Kirilenko D.A.
Mozharov Alexey
Sitnikova A.A.
Sapunov G.A.
Dvoretckaia L.N.
Shtrom I.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
]
89.
Lukashenko S.
Mukhin Ivan
Gorbenko O.
Larionenko G.
Sapozhnikov I.
Felshtyn M.
Golubok A.
, vol.
2064
, pp.
20002
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087658
]
88.
Mozharov Alexey
Vasiliev A.A.
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
87.
Komissarenko Filipp
Zhukov Mikhail
Mukhin Ivan
Golubok A.O.
Sidorov A.I.
, vol.
62
, pp.
334-337
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063784217020141
]
86.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Kirilenko D.A.
Shubina T.V.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
8
, pp.
5299
, 2019
[DOI:
10.1038/s41598-018-23687-7
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
85.
Mitin D.M.
Soldatenkov F.Y.
Mozharov A.M.
Vasil’ev A.A.
Neplokh V.V.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
789-792
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-6-789-792
]
84.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Kirilenko D.A.
Mozharov A.M.
Mukhin Ivan
Kulagina M.M.
Zadiranov Y.M.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
83.
Mozharov A.M.
Vasiliev A.A.
Komissarenko Filipp
Bolshakov A.D.
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
1809-1812
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261814021X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
82.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Gronin S.V.
Klimko G.V.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Mukhin Ivan
Toropov A.A.
Ivanov S.V.
, vol.
477
, pp.
127-130
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018
]
81.
Renaut C.
Lang L.
Frizyuk Kristina
Timofeeva M.
Petrov Mihail
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Smirnova D.A.
Timpu F.
Grange R.
  , 2019
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.8b04089
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
80.
Lukashenko S.Y.
Mukhin Ivan
Komissarenko Filipp
Gorbenko O.M.
Sapozhnikov I.D.
Felshtyn M.L.
Uskov A.V.
Golubok A.O.
, vol.
215
, pp.
1800046
, 2019
[DOI:
10.1002/pssa.201800046
]
79.
Shugurov K.Y.
Reznik R.R.
Mozharov A.M.
Kotlyar K.P.
Koval O.Y.
Osipov A.V.
Fedorov V.V.
Shtrom I.V.
Bolshakov A.D.
Kukushkin S.A.
Mukhin Ivan
Cirlin G.E.
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]
78.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
60
, pp.
691-694
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063783418040261
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
77.
Dvoretckaia L.N.
Fedorov V.V.
Sapunov G.A.
Mozharov Alexey
Shugurov K.Y.
Shkoldin Vitaliy
Mukhin Mikhail
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
76.
Sun Yali
Sinev Ivan
Zalogina Anastasia
Ageev Eduard
Al Naeemah Hadi Shamkhi
Komissarenko Filipp
Morozov Ivan
Lepeshov Sergey
Milichko Valentin
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Zuev Dmitry
, vol.
13
, pp.
1800274
, 2019
[DOI:
10.1002/lpor.201800274
]
75.
Baryshnikova Kseniia
Frizyuk Kristina
Makarov Sergey
Baranov M.A.
Zuev Dmitry
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Petrov Mihail
Evlyukhin Andrei
, 2019

2018

74.
Kryzhanovskaya N.
Polubavkina Yu.
Moiseev E.
Maximov M.
Zhurikhina V.
Scherbak S.
Lipovskii A.
Kulagina M.
Zadiranov Y.
Mukhin Ivan
Komissarenko Filipp
Bogdanov Andrey
Krasnok Alexander
Zhukov A.
, vol.
124
, pp.
163102
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5046823
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
73.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko Andrei
, vol.
1092
, pp.
12140
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012140
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
72.
Bolshakov A.D.
Fedorov V.V.
Sapunov G.A.
Mozharov A.M.
Dvoreckaia L.N.
Shugurov K.
Shkoldin Vitaliy
Shtrom I.V.
Mukhin M.S.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
1092
, pp.
12013
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012013
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
71.
Mintairov A.M.
Kapaldo J.
Merz J.L.
Rouvimov S.
Lebedev D.V.
Kalyuzhnyy N.A.
Mintairov S.A.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Toropov A.A.
Brunkov P.N.
Vlasov A.S.
Zadiranov Y.M.
Blundell S.A.
Mozharov A.M.
Mukhin Ivan
Yakimov M.
Oktyabrsky S.
Shelaev A.V.
Bykov V.A.
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
70.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Frizyuk Kristina
Petrov Mihail
Mukhin Ivan
Makarov Sergey
Samusev Anton
Lavrinenko Andrey
, vol.
11
, pp.
1700168
, 2018
[DOI:
doi.org/10.1002/lpor.201700168
]
69.
Gudovskikh A.S.
Uvarov A.V.
Morozov I.A.
Baranov A.I.
Kudryashov D.A.
Nikitina E.V.
Bukatin A.A.
Zelentsov K.S.
Mukhin Ivan
Levtchenko A.
Gall S.L.
Kleider J.P.
, vol.
10
, pp.
21001
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5000256
]

2017

68.
Makarov Sergey
Sinev Ivan
Milichko Valentin
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Mukhin Ivan
Yu Yefeng
Kuznetsov Arseniy I.
Poddubny Alexander
Samusev Anton
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
67.
Milichko Valentin
Zuev Dmitry
Baranov D.G.
Volodina Katerina
Krasilin Andrey
Mukhin Ivan
Dmitriev Pavel
Vinogradov V.
Makarov Sergey
[DOI:
10.1002/lpor.201700227
]
66.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
Malureanu R.
Takayama O.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Baranov Dmitry
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
, vol.
25
, pp.
32631-32639
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1364/OE.25.032631
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
65.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Li Q.
Mondal S.
Makarov Sergey
Samusev Anton
Zuev Dmitry
Petrov Mihail
Sinev Ivan
Gorlach Maxim
Frizyuk Kristina
, vol.
1874
, pp.
40005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998078
]
64.
Milichko Valentin
Zalogina Anastasia
Mingabudinova L.R.
Vinogradov V.
Ubyivovk Evgeniy
Krasilin Andrey
Mukhin Ivan
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Pidko E.A.
, vol.
1874
, pp.
30025
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998054
]
63.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Petrov Mihail
Frizyuk Kristina
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.V.
, vol.
1874
, pp.
30035
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998064
]
62.
Yermakov Oleh
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/PIERS.2017.8261988
]
61.
Makarov Sergey
Petrov Mihail
Zywietz Urs
Milichko Valentin
Zuev Dmitry
Lopanitsyna N.
Kuksin A.
Mukhin Ivan
Ubyivovk E.
Smirnova D.
Starikov S.
Chichkov B.N.
  , 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b00392
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
60.
Lepeshov Sergey
Krasnok Alexander
Mukhin Ivan
Zuev Dmitry
Gudovskikh A.
Milichko Valentin
Miroshnichenko A.E.
, vol.
4 (3)
, pp.
536–543
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00727
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
59.
Lepeshov Sergey
Zuev Dmitry
Milichko Valentin
Krasnok Alexander
Mukhin Ivan
Gudovskikh A.
Miroshnichenko A.E.
[DOI:
10.1109/DD.2017.8168025
]
58.
Moiseev E.I.
Kryzhanovskaya N.V.
Polubavkina Yu.S.
Maximov M.V.
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Komissarenko Filipp
Sadrieva Zarina
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
Zhukov A.E.
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2016

57.
Reconfigurable metal-dielectric nanodimers as component of hybrid nanophotonics
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Starikov S.V.
Mukhin Ivan
Morozov I.A.
Krasnok Alexander
56.
Frizyuk Kristina
Milichko Valentin
Petrov Mihail
Zuev Dmitry
Baranov A.V.
Baranov M.A.
Makarov Sergey
Krasnok Alexander
Mukhin Ivan
, pp.
155-160
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756833
]
55.
Kovrov A.E.
Baranov D.A.
Shalin Alexander
Mukhin Ivan
Simovski Constantin
, pp.
234-236
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756848
]
54.
Dmitriev Pavel
Permyakov Dmitry
Makarov Sergey
Krasnok Alexander
Petrov Mihail
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
, pp.
123-126
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756826
]
53.
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Krasnok Alexander
Mukhin Ivan
Morozov I.A.
Baranov D.G.
Miroshnichenko A.E.
, pp.
464-467
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756895
]
52.
Zuev Dmitry
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Baranov M.
Ubyivovk E.
Makarov Sergey
, vol.
741
, pp.
12119
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012119
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
51.
Polubavkina Yu.S.
Kryzhanovskaya N.V.
Moiseev E.I.
Kulagina M.M.
Mukhin Ivan
Komissarenko Filipp
Zadiranov Yu.M.
Maximov M.V.
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Zhukov A.E.
Shelaev A.V.
, vol.
741
, pp.
12158
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012158
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
50.
Voytova T.A.
Makarov Sergey
Tsypkin A.N.
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Yulin Alexey
Putilin S.E.
Baranov M.A.
Krasnok Alexander
, vol.
741
, pp.
12112
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012112
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
49.
Makarov Sergey
Tsypkin A.
Voytova Tatiana
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Yulin Alexey
Putilin S.
Baranov M.
Krasnok Alexander
  , vol.
8
, pp.
17809-17814
, 2016
[DOI:
10.1039/C6NR04860A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
48.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
, vol.
vol. 10(5)
, pp.
pp. 799-806
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600055
]
47.
Milichko Valentin
Shalin Alexander
Mukhin Ivan
Kovrov A.E.
Krasilin Andrey
Vinogradov A.V.
Simovski Constantin
, vol.
186
, pp.
727-772
, 2016
[DOI:
10.3367/UFNr.2016.02.037703
] [IF:
2.606
, SJR:
0.890
]
46.
Kolodny Stanislav
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Krasnok Alexander
, vol.
741
, pp.
12152
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012152
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
45.
Lepeshov Sergey
Sun Yali
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Krasnok Alexander
, vol.
741
, pp.
12140
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012140
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
44.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Krasnok Alexander
, vol.
1748
, pp.
30001
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4954347
]
43.
Bogdanov Andrey
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Baranov Dmitry
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM3D.6
]
42.
Bogdanov Andrey
Sinev Ivan
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Miroshnichenko A.E.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM4B.6
]
41.
Dmitriev Pavel
Baranov D.G.
Milichko Valentin
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Krasnok Alexander
  , vol.
8
, pp.
9721-9726
, 2016
[DOI:
10.1039/C5NR07965A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
40.
Lukashenko S.Y.
Mukhin Ivan
Veniaminov A.V.
Sapozhnikov I.D.
Lysak V.V.
Golubok A.O.
, vol.
213
, pp.
2375-2379
, 2016
[DOI:
10.1002/pssa.201533042
]
39.
Neplokh V.
Ali A.
H. F.
Foldyna M.
Mukhin Ivan
Cirlin G.
Harm Jean_Christophe
Gogneau No?lle
Tchernycheva Maria
, vol.
55
, pp.
72–78
, 2016
[DOI:
10.1016/j.mssp.2016.03.002
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]
38.
Dmitriev Pavel
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Krasnok Alexander
, vol.
690
, pp.
12021
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012021
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
37.
Dmitriev Pavel
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Sitnikova A.A.
Samusev Anton
Krasnok Alexander
, vol.
690
, pp.
12020
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012020
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
36.
Mozharov Alexey
Cirlin G.E.
Kudryashov D.A.
Gudovskikh A.S.
Mukhin Ivan
Alferov Zh.I.
, vol.
690
, pp.
12041
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012041
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
35.
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Starikov S.V.
Mukhin Ivan
Morozov I.A.
Shishkin Ivan
Krasnok Alexander
  , vol.
28
, pp.
3087–3093
, 2016
[DOI:
10.1002/adma.201505346
] [IF:
19.791
, SJR:
8.364
]
34.
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Golubok A.O.
Nikonorov N.V.
Prosnikov M.A.
Sidorov A.I.
, vol.
15
, pp.
013502-01350
, 2016
[DOI:
10.1117/1.JMM.15.1.013502
]

2015

33.
Dmitriev Pavel
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Gudovskikh A.S.
Sitnikova A.A.
Samusev Anton
Krasnok Alexander
  , vol.
8
, pp.
5043-5048
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR06742A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
32.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
31.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Shishkin Ivan
Zuev Dmitry
Mozharov Alexey
Krasnok Alexander
, vol.
10
, pp.
91-99
, 2015
[DOI:
10.1002/lpor.201500119
]
30.
Kudryashov D.A.
Gudovskikh A.S.
Mozharov A.M.
Bol’shakov A.D.
Mukhin Ivan
Alferov Zh.I.
, vol.
41
, pp.
1120-1123
, 2015
[DOI:
10.1134/S106378501512007X
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
29.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Krasnok Alexander
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354859
]
28.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Simovski Constantin
Shalin Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354837
]
27.
Lukashenko S.Y.
Lysak V.V.
Sapozhnikov I.D.
Mukhin Ivan
Golubok A.O.
, vol.
643
, pp.
12114
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012114
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
26.
Zhukov Mikhail
Belousov Kirill
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Golubok Alexander O.
, vol.
643
, pp.
12095
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012095
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
25.
Mozharov Alexey
Kudryashov D.A.
Kryzhanovskaya N.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
C. J
Tchernysheva M.
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
24.
Komissarenko Filipp
Zhukov Mikhail
Mukhin Ivan
Golubok A.O.
Sidorov A.I.
, vol.
643
, pp.
12113
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012113
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
23.
Chervinskii S.
Reduto I.
Kamenskii A.
Mukhin Ivan
Lipovskii A.A.
, vol.
186
, pp.
107-121
, 2015
[DOI:
10.1039/C5FD00129C
] [IF:
4.194
, SJR:
1.504
]
22.
Mozharov Alexey
Cirlin G.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
507-510
, 2015
[DOI:
10.1002/pssr.201510241
]
21.
Bogdanov Andrey
Mukhin Ivan
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Sadrieva Zarina
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Moiseev E.I.
Kudashova Yu.V.
Zhukov A.E.
, vol.
40
, pp.
4022-4025
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.004022
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
20.
Makarov Sergey
Kudryashov S.I.
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Milichko Valentin
Krasnok Alexander
  , 2015
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.5b02534
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
19.
Pshenay-Severin E.
Mukhin Ivan
Fasold S.
Geiss R.
Steinbrück A.
Grange R.
Chipouline A.
Pertsch T.
, vol.
102
, pp.
161-166
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015150084
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
18.
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Samusev Anton
  , vol.
7
, pp.
11904-11908
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR00231A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
17.
Baranov Dmitry
Dmitriev Pavel
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Simovski Constantin
Shalin Alexander
, vol.
106
, pp.
171913
, 2015
[DOI:
10.1063/1.4919589
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
16.
V. M.
Mukhin Ivan
V. V.
Golubok A.O.
, vol.
41
, pp.
149-152
, 2015
[DOI:
10.1134/S1063785015020157
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
15.
Mukhin Ivan
Fadeev I.V.
Zhukov Mikhail
Dubrovskii V.G.
Golubok A.O.
, vol.
148
, pp.
151-157
, 2015
[DOI:
10.1016/j.ultramic.2014.10.00
] [IF:
2.880
, SJR:
1.915
]

2014

14.
Denisyuk A.I.
Krasavin A.V.
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
, vol.
186
, pp.
101-140
, 2014
[DOI:
10.1016/B978-0-12-800264-3.00003-4
] [IF:
0.680
, SJR:
0.253
]
13.
Sinev Ivan
Voroshilov Pavel
Mukhin Ivan
Denisyuk Andrey
Guzhva Mikhail
Samusev Anton
Simovski Constantin
  , vol.
7
, pp.
765-770
, 2014
[DOI:
10.1039/C4NR04872E
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
12.
Kryzhanovskaya N.V.
Mukhin Ivan
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Bogdanov Andrey
Nadtochiy A.M.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
Kulagina M.M.
Vashanova K.A.
Zadiranov Yu.M.
Troshkov S.I.
Lipovskii A.A.
Mintairov A.
, vol.
22
, pp.
25782-25787
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.025782
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
11.
Sinev Ivan
Samusev Anton
Voroshilov Pavel
Mukhin Ivan
Denisyuk A.I.
Guzhva Michael
Simovski Constantin
, vol.
9163
, pp.
91632R
, 2014
[DOI:
10.1117/12.2061675
]
10.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Mukhin Ivan
Zhukov A.E.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Savelyev A.V.
Bogdanov Andrey
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
[DOI:
10.1109/ISLC.2014.224
]
9.
Permyakov Dmitry
Mukhin Ivan
Shishkin Ivan
Samusev Anton
, vol.
99
, pp.
622-626
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401411006X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
8.
Denisyuk A.I.
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
, vol.
121
, pp.
15-18
, 2014
[DOI:
10.1016/j.mee.2014.02.019
] [IF:
1.400
, SJR:
0.606
]
7.
Bouravleuv A.D.
Sibirev N.V.
Gilstein E.P.
Brunkov P.N.
Mukhin Ivan
Tchernycheva M.
Khrebtov A.I.
Samsonenko Yu.B.
Cirlin G.E.
, vol.
48
, pp.
344-349
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614030075
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

2013

6.
Mukhin Ivan
Shadrivov Ilya
, vol.
87
, pp.
075416 (1-6)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.075416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
5.
V. V.
V. M.
Mukhin Ivan
I. A.
O. A.
, vol.
58
, pp.
1043-1047
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063784213070128
]

2012

4.
S. A.
C. D.
Mukhin Ivan
V. S.
A. L.
S. K.
K. A.
V. R.
, vol.
12
, pp.
4629-4634
, 2012
[DOI:
10.1021/nl301922d
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
3.
Evstrapov A.A.
Mukhin Ivan
Bukatin A.S.
Kukhtevich I.V.
[DOI:
10.1016/j.nimb.2011.08.035
]

2011

2.
Golubok A.O.
Samsonenko Yu.B.
Mukhin Ivan
Buravlev A.D.
Cirlin G.E.
, vol.
45
, pp.
1049-1052
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063782611080082
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
1.
A. A.
Mukhin Ivan
V. I.
S. A.
, vol.
37
, pp.
956-959
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063785011100191
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]

Курсы отсутствуют.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.