Yaroshenko Vitaly V.

Email
v.yaroshenko@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

10.
Sun Yali
Yaroshenko Vitaly
Chebykin Alexander
Ageev Eduard
Makarov Sergey
Zuev Dmitry
, vol.
10
, pp.
29
, 2019
[DOI:
10.1364/ome.10.000029
] [IF:
2.750
, SJR:
1.082
]
9.
Olekhno Nikita
Kretov Egor
Filonov Dmitry
Yaroshenko Vitaly
Cappello B.
Matekovits L.
Gorlach Maxim
, 2019
7.
Kornovan Danil
Yaroshenko Vitaly
Petrov Mihail
, vol.
125
, pp.
123104
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087248
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
6.
Yaroshenko Vitaly
Svechnikov Evgenii
Kapitanova Polina
, vol.
45
, pp.
377-380
, 2019
[DOI:
10.3103/s1068335618120023
]

2018

5.
Zalogina Anastasia
Benimetskiy Fedor
Pidgayko Dmitry
Kapitanova Polina
Yaroshenko Vitaly
Makarov Sergey
Zuev Dmitry
Shadrivov Ilya
, vol.
1092 (1)
, pp.
12171
, 2018
4.
Yaroshenko Vitaly
Zalogina Anastasia
Kapitanova Polina
Shadrivov Ilya
, vol.
1092
, pp.
012168
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012168
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
3.
Zalogina Anastasia
Benemetskiy F.A.
Pidgayko Dmitry
Kapitanova Polina
Yaroshenko Vitaly
Zuev Dmitry
, vol.
1092
, pp.
012171
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012171
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
2.
Kapitanova Polina
Soshenko Vladimir
Vorobyov Vadim
Yaroshenko Vitaly
Bolshedvorsky Stepan
Sorokin Vadim
Akimov Alexey
, pp.
1073306
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1117/12.2320988
]

2013

1.
Miloch W. J.
Vladimirov Sergey
Yaroshenko Vitaly
, vol.
101
, pp.
15001
, 2013
[DOI:
10.1209/0295-5075/101/15001
] [IF:
2.229
, SJR:
0.523
]
Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.