Journal: JETP Letters

Short name
JETP Lett.
IF
1.53
SJR
0.57

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2022

44.
, vol.
114
, pp.
681-686
, 2022
[DOI:
10.1134/s0021364021230090
] [ IF:
1.532
, SJR:
0.574
]

2021

2020

41.
, vol.
112
, pp.
615-622
, 2020
[DOI:
10.1134/s0021364020220038
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]
40.
, vol.
111
, pp.
703-708
, 2020
[DOI:
10.1134/s0021364020120061
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]
39.
, vol.
112
, pp.
71-76
, 2020
[DOI:
10.1134/s0021364020140027
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]
38.
, vol.
111
, pp.
268-272
, 2020
[DOI:
10.1134/s002136402005001x
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]
37.
Dynamics of particles trapped by dissipative solitons
, vol.
110
, pp.
755-756
, 2020
[DOI:
10.1134/s0370274x19230085
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]

2019

33.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
M.M. Kulagina
Y.M. Zadiranov
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [ IF:
1.412
, SJR:
0.500
]
32.
Elizaveta V. Melik-Gaykazyan
Kirill Koshelev
Jae-Hyuck Choi
Sergey S. Kruk
Hong-Gyu Park
Andrey A. Fedyanin
, vol.
109
, pp.
131
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364019020036
] [ IF:
1.412
, SJR:
0.500
]

2018

31.
V.V. Soshenko
V.V. Vorobyov
Dmitry Dobrykh
S.V. Bolshedvorskii
V.N. Sorokin
A.V. Akimov
, vol.
108
, pp.
625
, 2018
[DOI:
DOI: 10.1134/S0370274X1821004X
] [ IF:
1.363
, SJR:
0.498
]
29.
, vol.
108
, pp.
326-328
, 2018
[DOI:
10.1134/s0021364018170022
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]

2017

2016

27.
, vol.
104
, pp.
169-174
, 2016
[DOI:
10.1134/s0021364016150066
] [ IF:
1.172
, SJR:
0.623
]
26.
Y.M. Beltukov
D.A. Parshin
, vol.
103
, pp.
577-581
, 2016
[DOI:
10.1134/S0021364016090046
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]

2015

25.
E. Pshenay-Severin
S. Fasold
R. Geiss
A. Steinbrück
R. Grange
A. Chipouline
T. Pertsch
, vol.
102
, pp.
161-166
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015150084
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
24.
D.A. Zayarnyi
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
Bezhanov G. S.
Uryupin S. A.
Kanavin A. P.
V.I. Emel’yanov
Alferov S. V.
Khonina S. N.
Karpeev S. V.
Alexandr Kuchmizhak
O.B. Vitrik
Y.N. Kulchin
, vol.
101
, pp.
394-397
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015060132
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.792
]

2014

23.
Ilya Shadrivov
, vol.
100
, pp.
831-836
, 2014
[DOI:
10.7868/S0370274X1423009X
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
22.
D.A. Zayarny
A.A. Ionin
I.V. Kiseleva
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
I.A. Timkin
R.A. Khmel’nitskii
Ch.T.Kh. Nguen
, vol.
100
, pp.
295-298
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014170135
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
21.
, vol.
100
, pp.
484-488
, 2014
[DOI:
10.7868/S0370274X14190035
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
20.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
N.N. Mel’nik
A.A. Rudenko
P.N. Saltuganov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
I.A. Timkin
R.A. Khmelnitskiy
, vol.
100
, pp.
55-58
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014130062
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
19.
, vol.
99
, pp.
622-626
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401411006X
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
18.
V.I. Emel’yanov
D.A. Zayarniy
A.A. Ionin
I.V. Kiseleva
S.I. Kudryashov
T.H.T. Nguyen
A.A. Rudenko
, vol.
99
, pp.
518-522
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014090057
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
17.
D.A. Smirnova
Ilya Shadrivov
, vol.
99
, pp.
456-460
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401408013X
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
16.
I.A. Artyukov
D.A. Zayarniy
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
, vol.
99
, pp.
51-55
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014010020
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]

2013

15.
Yu. Rapoport
V. Grimalsky
N. Kalinich
S. Koshevaya
Ch. Castrejon-Martinez
, vol.
98
, pp.
503-506
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401321011X
] [ IF:
1.524
, SJR:
1.031
]
14.
M.A. Gubko
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
, vol.
97
, pp.
599-603
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013100056
] [ IF:
1.524
, SJR:
1.031
]
13.
P.I. Buslaev
Ilya Shadrivov
, vol.
97
, pp.
535-539
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013090063
] [ IF:
1.524
, SJR:
1.031
]
12.
, vol.
97
, pp.
249-252
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401305007X
] [ IF:
1.524
, SJR:
1.031
]
11.
N.S. Lapshina
R.E. Noskov
, vol.
96
, pp.
759-764
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364012240071
] [ IF:
1.524
, SJR:
1.031
]

2012

10.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
A.R. Sharipov
, vol.
96
, pp.
375-379
, 2012
[DOI:
10.1134/S002136401218004X
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]
9.
8.
, vol.
95
, pp.
613-617
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012120156
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]
7.
A. Gaidukeviciute
R.V. Kiyan
B.N. Chichkov
, vol.
95
, pp.
457-461
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012090123
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]

2011

6.
Alexander Krasnok
A.E. Miroshnichenko
, vol.
94
, pp.
593-598
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011200070
] [ IF:
1.557
, SJR:
0.790
]
5.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
, vol.
94
, pp.
34-38
, 2011
[DOI:
10.1134/S002136401113008X
] [ IF:
1.557
, SJR:
0.790
]
4.
N.N. Rozanov
N.V. Vysotina
A.N. Shatsev
Ilya Shadrivov
, vol.
93
, pp.
743-746
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011120125
] [ IF:
1.557
, SJR:
0.790
]
3.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.E. Ligachev
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
, vol.
94
, pp.
266-269
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011160065
] [ IF:
1.557
, SJR:
0.790
]

2010

2.
, vol.
91
, pp.
636-642
, 2010
[DOI:
10.1134/S0021364010120052
] [ IF:
1.662
, SJR:
0.844
]
1.
S.V. Goupalov
V.I. Kozub
I.N. Yassievich
, vol.
90
, pp.
683-687
, 2010
[DOI:
10.1134/S002136400922010X
] [ IF:
1.662
, SJR:
0.844
]