Iorsh Ivan

Cell Phone

+7 905 219 54 32
Email
i.iorsh@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

109.
Kozin Valerii
Yulin Alexey
Iorsh Ivan
, vol.
1331
, pp.
012023
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1331/1/012023
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
108.
Kornovan Danil
Petrov Mihail
Iorsh Ivan
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.100.033840
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
107.
Olekhno Nikita
Petrov Mihail
Iorsh Ivan
Sukhorukov Andrey
Alexander Solntsev
2019
106.
Kravtsov Vasily
Khestanova E.
Benimetskiy Fedor
Ivanova Tatyana
Samusev Anton
Sinev Ivan
Pidgayko Dmitry
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Lozhkin M.
Kapitonov Y.
Shelykh Ivan
Tartakovskii A.
Walker P. M.
Skolnick M.
Krizhanovskii D.
Iorsh Ivan
, 2019
105.
Benimetskiy Fedor
Sharov V.
Alekseev P.
Kravtsov Vasily
Agapev Kirill
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Catanzaro A.
Polozkov Roman
Tartakovskii A.
Samusev Anton
Skolnick M.
Krizhanovskii Dmitry
Shelykh Ivan
Iorsh Ivan
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5117259
]
104.
Beyond Quantum Confinement: Excitonic Nonlocality in Halide Perovskite Nanoparticles with Mie Resonances
Berestennikov Aleksander
Li Y.
Iorsh Ivan
Zakhidov Anvar
Rogach A.L.
Makarov Sergey
  , 2019
[DOI:
10.1039/C8NR09837A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
103.
Sinev Ivan
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Petrov Mihail
Iorsh Ivan
Samusev Anton
, vol.
9
, pp.
609-613
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-5-609-613
]
102.
Kozin Valerii
Shelykh Ivan
Nalitov A.V.
Iorsh Ivan
, vol.
98
, pp.
125115
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.125115
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
101.
Kibis O.V.
Kozin Valerii
Iorsh Ivan
Shelykh Ivan
, vol.
1092
, pp.
12055
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012055
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
100.
Kibis O.V.
Kozin Valerii
Iorsh Ivan
Shelykh Ivan
, vol.
52
, pp.
1806–1808
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618140130
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
99.
Kolodny Stanislav
Yudin Dmitry
Iorsh Ivan
  , vol.
11
, pp.
2003-2007
, 2019
[DOI:
10.1039/c8nr09989h
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]

2018

96.
Yermakov Oleh
Hurshkainen Anna
Dobrykh Dmitry
Kapitanova Polina
Iorsh Ivan
Glybovski Stanislav
Bogdanov Andrey
, vol.
98
, pp.
195404
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.195404
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
95.
Berestennikov Aleksander
Iorsh Ivan
Makarov Sergey
, vol.
1092 (1)
, pp.
12009
, 2018
94.
Olekhno Nikita
Petrov Mihail
Iorsh Ivan
, vol.
1092
, pp.
12105
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012105
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
93.
Olekhno Nikita
Petrov Mihail
Iorsh Ivan
, vol.
Advanced Pho
, pp.
paper NpM2I.
, 2018
[DOI:
10.1364/NP.2018.NpM2I.5
]
92.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Iorsh Ivan
Lavrinenko Andrei
, vol.
1092
, pp.
12140
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012140
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
91.
Koshelev Kirill
Sychev S.K.
Sadrieva Zarina
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
, vol.
1092
, pp.
12064
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012064
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
90.
Krasikov Sergei
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
, vol.
1092
, pp.
12068
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012068
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
89.
Koshelev Kirill
Sychev S.K.
Sadrieva Zarina
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
, vol.
98
, pp.
161113(R)
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.161113
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
88.
Kornovan Danil
Chebykin Alexander
Petrov Mihail
Iorsh Ivan
, vol.
1092
, pp.
012063
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012063
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
87.
Berestennikov Aleksander
Iorsh Ivan
Makarov Sergey
, vol.
1092
, pp.
012009
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012009
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
86.
Yermakov Oleh
Permyakov Dmitry
Porubaev Filipp V.
Dmitriev Pavel
Samusev Anton
Iorsh Ivan
Malureanu Radu
Lavrinenko Andrei
Bogdanov Andrey
, vol.
8
, pp.
14135
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1038/s41598-018-32479-y
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
85.
Krasikov Sergei
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
, vol.
97
, pp.
224309
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.224309
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
84.
Yermakov Oleh
Permyakov Dmitry
Dmitriev Pavel
Samusev Anton
Iorsh Ivan
Lavrinenko Andrei_V.
Bogdanov Andrey
, vol.
10671
, pp.
1067118
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1117/12.2306801
]
83.
Olekhno Nikita
Petrov Mihail
Iorsh Ivan
, vol.
993
, pp.
12022
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/993/1/012022
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
82.
Kozin Valerii
Iorsh Ivan
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
97
, pp.
155434
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.155434
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
81.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Frizyuk Kristina
Petrov Mihail
Mukhin Ivan
Makarov Sergey
Samusev Anton
Lavrinenko Andrey
Iorsh Ivan
, vol.
11
, pp.
1700168
, 2018
[DOI:
doi.org/10.1002/lpor.201700168
]
80.
Kozin Valerii
Iorsh Ivan
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
97
, pp.
35416
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.035416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2017

79.
Makarov Sergey
Sinev Ivan
Milichko Valentin
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Mukhin Ivan
Yu Yefeng
Kuznetsov Arseniy I.
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Samusev Anton
Kivshar Yuri
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
77.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
Malureanu R.
Takayama O.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Baranov Dmitry
Yermakov Oleh
Iorsh Ivan
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
, vol.
25
, pp.
32631-32639
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1364/OE.25.032631
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
76.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Koshelev Kirill
Samusev Anton
Iorsh Ivan
Takayama Osamu
Malureanu Radu
Bogdanov Andrey
Lavrinenko Andrei_V.
, vol.
4
, pp.
723
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00860
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
75.
Kornovan Danil
Petrov Mihail
Iorsh Ivan
, vol.
96
, pp.
115162
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.115162
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
74.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Samusev Anton
Iorsh Ivan
Koshelev Kirill
Takayama O.
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
Bogdanov Andrey
, vol.
1874
, pp.
30005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998034
]
73.
Yermakov Oleh
Porubaev F.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Iorsh Ivan
, vol.
1874
, pp.
30040
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998069
]
72.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Petrov Mihail
Frizyuk Kristina
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.V.
Iorsh Ivan
, vol.
1874
, pp.
30035
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998064
]
71.
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
Bliokh K.Y.
Kivshar Yuri
, vol.
10227
, pp.
1022703
, 2017
[DOI:
10.1117/12.2261663
]
70.
Yermakov Oleh
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1109/PIERS.2017.8261988
]

2016

69.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
Babaieva A.H.
[DOI:
10.1109/YSF.2016.7753804
]
68.
Kapitanova Polina
Song Mingzhao
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2016.7746469
]
67.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
Lavrinenko A.V.
Babaieva A.H.
, pp.
449-454
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756892
]
66.
Hasan Mehedi
Iorsh Ivan
Shelykh Ivan
, pp.
188-192
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756839
]
65.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Samusev Anton
Iorsh Ivan
Bogdanov Andrey
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
, pp.
356-360
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756873
]
64.
Krasikov Sergei
Iorsh Ivan
, vol.
10
, pp.
769–773
, 2016
[DOI:
10.1002/pssr.201600232
]
63.
Poddubny Alexander
Iorsh Ivan
Sukhorukov Andrey
  , vol.
117
, pp.
123901
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.117.123901
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
62.
Filonov Dmitry
Shalin Alexander
Iorsh Ivan
Ginzburg Pavel
, vol.
33
, pp.
1910-1916
, 2016
[DOI:
10.1364/JOSAA.33.001910
] [IF:
1.457
, SJR:
0.621
]
61.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
Bliokh K.Y.
Kivshar Yuri
, vol.
94
, pp.
75446
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.075446
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
60.
Sinev Ivan
Iorsh Ivan
Bogdanov Andrey
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
vol. 10(5)
, pp.
pp. 799-806
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600055
]
59.
Bogdanov Andrey
Sinev Ivan
Iorsh Ivan
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM4B.6
]
58.
Bogdanov Andrey
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Baranov Dmitry
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Iorsh Ivan
Lavrinenko A.
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM3D.6
]
57.
Chebykin Alexander
Babicheva Viktoriia
Iorsh Ivan
Orlov Alexey
Zhukovsky Sergei
, vol.
93
, pp.
33855
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevA.93.033855
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
56.
Hasan Mehedi
Iorsh Ivan
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
93
, pp.
125401
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.125401
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
55.
M. V.
G. I.
Iorsh Ivan
, vol.
28
, pp.
105301
, 2016
[DOI:
10.1088/0953-8984/28/10/105301
] [IF:
2.223
, SJR:
0.881
]
54.
Baten Md_Zunaid
Bhattacharya Aniruddha
Frost Thomas
Iorsh Ivan
Kavokin Alexey
Bhattacharya Pallab
, vol.
108
, pp.
41102
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4940401
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
53.
Song Mingzhao
Iorsh Ivan
Kapitanova Polina
Nenasheva Elizaveta
, vol.
108
, pp.
23902
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4939789
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]

2015

52.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354885
]
50.
Trushkov Yu.
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354890
]
49.
Sedov E.S.
Alodjants A.P.
Iorsh Ivan
Kavokin A.V.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354877
]
48.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Iorsh Ivan
Bogdanov Andrey
Kivshar Yuri
, pp.
43586
, 2015
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354895
]
46.
Yagupov Ilya
Filonov Dmitry
Ageyskiy Alexander
Kosulnikov Sergei
Hasan Mehedi
Iorsh Ivan
, vol.
92
, pp.
041304(R)
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.041304
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
45.
Trushkov I.
Iorsh Ivan
, vol.
92
, pp.
45305
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.045305
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
44.
Iorsh Ivan
Trushkov I.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Kivshar Yuri
43.
Baten M.Z.
Frost Thomas
Iorsh Ivan
Deshp S.
Kavokin A.
Bhattacharya P.
, vol.
5
, 2015
[DOI:
10.1038/srep11915
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
42.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Bogdanov Andrey
Iorsh Ivan
Kivshar Yuri
, vol.
91
, pp.
235423
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.235423
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
41.
Sedov E.S.
Iorsh Ivan
Arakelian S.M.
Alodjants A.P.
Kavokin A.
  , vol.
114
, pp.
237402
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.237402
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
40.
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
Kivshar Yuri
  , vol.
114
, pp.
185501
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.185501
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
39.
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
Orlov Alexey
Iorsh Ivan
Kivshar Yuri
Zayats A.V.
, vol.
91
, pp.
125426
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.125426
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
38.
Slobozhanyuk Alexey
Ginzburg Pavel
Powell David A.
Iorsh Ivan
Shalin Alexander
Krasavin Alexey V.
Wurtz Gregory_A.
Podolskiy Viktor A.
Zayats Anatoly
, vol.
92
, pp.
195127
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.195127
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2014

37.
Krasikov Sergei
Iorsh Ivan
Shalin Alexander
, pp.
43556
, 2014
[DOI:
10.1002/pssr.201409396
]
36.
Orlov Alexey
Yankovskaya Elizaveta
Zhukovsky Sergei V.
Babicheva Viktoriia
Iorsh Ivan
, vol.
4
, pp.
417-426
, 2014
[DOI:
10.3390/cryst4030417
]
35.
Ageyskiy A.E.
Tyshetskiy Yu.
Iorsh Ivan
Orlov Alexey
Dubrovka R.
Vladimirov Sergey
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2014.6948591
]
34.
Tyshetskiy Yuriy
Vladimirov Sergey
Ageyskiy Alexander
Iorsh Ivan
Orlov Alexey
, vol.
31
, pp.
1753-1760
, 2014
[DOI:
10.1364/JOSAB.31.001753
] [IF:
1.806
, SJR:
0.894
]
33.
Smirnova Daria
Buslaev Pavel
Iorsh Ivan
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
89
, pp.
245414
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.245414
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
32.
Babicheva Viktoriia
Iorsh Ivan
Orlov Alexey
Lavrinenko Andrei
Andryieuski Andrei
Zhukovsky Sergei
, vol.
FTu2C
, pp.
FTu2C.3
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2C.3
]
31.
Smirnova D.A.
Iorsh Ivan
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
99
, pp.
456-460
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401408013X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
30.
Orlov Alexey
Zhukovsky Sergei
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1016/j.photonics.2014.03.003
]

2013

29.
Poddubny Alexander
Iorsh Ivan
Kivshar Yuri
  , vol.
7
, pp.
948–957
, 2013
[DOI:
10.1038/nphoton.2013.243
] [IF:
37.852
, SJR:
15.831
]
28.
Iorsh Ivan
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
88
, pp.
195422
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.195422
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
27.
Rapoport Yu.
Grimalsky V.
Iorsh Ivan
Kalinich N.
Koshevaya S.
Castrejon-Martinez Ch.
Kivshar Yuri
, vol.
98
, pp.
503-506
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401321011X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
26.
Dubrovka Rostyslav
Iorsh Ivan
Yagupov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
103
, pp.
161103
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4824478
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
25.
Iorsh Ivan
Kaliteevski M.A.
Ivanov K.A.
Kavokin K.V.
, vol.
39
, pp.
694-697
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063785013080075
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
24.
Smirnova Daria A.
Gorbach Andrey_V.
Iorsh Ivan
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
88
, pp.
045443(1-5)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.045443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
23.
Iorsh Ivan
Mukhin Ivan
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
87
, pp.
075416 (1-6)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.075416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
22.
Buslaev P.I.
Iorsh Ivan
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
97
, pp.
535-539
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013090063
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
21.
Ginzburg Pavel
Rodr?guez_Fortu?o F.J.
Wurtz G.A.
Dickson W.
Murphy A.
Morgan F.
Pollard R.J.
Iorsh Ivan
Atrashchenko Alexander
Kivshar Yuri
Nevet A.
Ankonina G.
Orenstein M.
Zayats A.V.
, vol.
21
, pp.
14907-14917
, 2013
[DOI:
10.1364/OE.21.014907
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
20.
Iorsh Ivan
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
97
, pp.
249-252
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401305007X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
19.
Iorsh Ivan
Kovalev V.M.
Kaliteevski M.A.
Savenko I.G.
, vol.
102
, pp.
101105
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4794847
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
18.
Orlov Alexey
Iorsh Ivan
Kivshar Yuri
, vol.
21
, pp.
1593-1598
, 2013
[DOI:
10.1364/OE.21.001593
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
17.
Savenko I.G.
Iorsh Ivan
Kaliteevski M.A.
Shelykh Ivan
, vol.
116
, pp.
32-38
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063776113010135
] [IF:
0.931
, SJR:
0.521
]

2012

16.
Little C.E.
Anufriev R.
Iorsh Ivan
Kaliteevski M.A.
Abram R.A.
Br S.
, vol.
86
, pp.
235425
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.235425
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
15.
Iorsh Ivan
Glauser Marlene
Rossbach Georg
Levrat Jacques
Cobet Munise
Butté Raphaël
Gr Nicolas
jean
Kaliteevski Mikhail_A.
Abram Richard_A.
Kavokin A.V.
, vol.
86
, pp.
125308
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.125308
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
14.
Iorsh Ivan
Zharov er_A.
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
86
, pp.
023819(1-6)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.023819
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
13.
Orlov Alexey
Chebykin Alexander
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Voroshilov Pavel
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1364/QELS.2012.QTh1A.5
]
12.
Iorsh Ivan
Panicheva P.V.
Slovinskii I.A.
Kaliteevski M.A.
, vol.
38
, pp.
351-353
, 2012
[DOI:
10.1134/S1063785012040074
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
11.
Savenko I.G.
Gordeev N.Yu.
Iorsh Ivan
Kaliteevski M.A.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
, vol.
9
, pp.
1292-1295
, 2012
[DOI:
10.1002/pssc.201100193
]
10.
Brückner R.
Sudzius M.
Hintschich S.I.
Fröb H.
Lyssenko V.G.
Kaliteevski M.A.
Iorsh Ivan
Abram R.A.
Kavokin A.V.
Leo K.
, vol.
100
, pp.
62101
, 2012
[DOI:
10.1063/1.3681374
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
9.
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Orlov Alexey
Kivshar Yuri
, vol.
376
, pp.
185-187
, 2012
[DOI:
10.1016/j.physleta.2011.11.001
] [IF:
1.626
, SJR:
0.600
]

2011

8.
Iorsh Ivan
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
6
, pp.
43-45
, 2011
[DOI:
10.1002/pssr.201105446
]
7.
Iorsh Ivan
Orlov Alexey
Kivshar Yuri
, vol.
99
, pp.
151914(1-3)
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3643152
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
6.
Iorsh Ivan
Kaliteevski M.A.
Br S.
Abram R.A.
Kaliteevskaya N.A.
, vol.
58
, pp.
686-693
, 2011
[DOI:
10.1080/09500340.2011.565887
] [IF:
1.169
, SJR:
0.491
]
5.
Swift G.P.
Gallant A.J.
Kaliteevskaya N.
Kaliteevski M.A.
Br S.
Dai D.
Baragwanath A.J.
Iorsh Ivan
Abram R.A.
Chamberlain J.M.
, vol.
36
, pp.
1641
, 2011
[DOI:
10.1364/OL.36.001641
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
4.
Kaliteevski M.
Br S.
Abram R.A.
Iorsh Ivan
Kavokin A.V.
Liew T.C.H.
Shelykh I.A.
, vol.
49
, pp.
229-232
, 2011
[DOI:
10.1016/j.spmi.2010.05.014
] [IF:
1.979
, SJR:
0.583
]
3.
Askitopoulos A.
Mouchliadis L.
Iorsh Ivan
Christmann G.
Baumberg J.J.
Kaliteevski M.A.
Hatzopoulos Z.
Savvidis P.G.
, vol.
106
, pp.
76401
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.106.076401
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]

2010

2.
Sasin M.E.
Seisyan R.P.
Kaliteevski M.A.
Br S.
Abram R.A.
Chamberlain J.M.
Iorsh Ivan
Shelykh I.A.
Egorov A.Y.
Vasil’ev A.P.
Mikhrin V.S.
Kavokin A.V.
, vol.
47
, pp.
44-49
, 2010
[DOI:
10.1016/j.spmi.2009.09.003
] [IF:
1.979
, SJR:
0.583
]
1.
Iorsh Ivan
Koreshkova A.G.
Kaliteevskaya N.A.
Kavokin A.V.
Abram R.A.
Br S.
Kaliteevski M.A.
, vol.
47
, pp.
24-28
, 2010
[DOI:
10.1016/j.spmi.2009.07.021
] [IF:
1.979
, SJR:
0.583
]
Проекты отсутствуют.