Agapev Kirill

Email
kirill.agapev@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Liashenko Tatiana
Cherotchenko Evgeniia D.
Pushkarev Anatoly
Pakštas Vidas
Naujokaitis Arnas
Khubezhov Soslan A.
Polozkov Roman
Agapev Kirill
Zakhidov Anvar
Shelykh Ivan A.
Makarov Sergey
, vol.
21
, pp.
18930-18938
, 2019
[DOI:
10.1039/c9cp03656c
] [IF:
4.190
, SJR:
1.678
]
1.
Benimetskiy Fedor
Sharov V.
Alekseev P.
Kravtsov Vasily
Agapev Kirill
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Catanzaro A.
Polozkov Roman
Tartakovskii A.
Samusev Anton
Skolnick M.
Krizhanovskii Dmitry
Shelykh Ivan
Iorsh Ivan
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5117259
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.