Shelykh Ivan A.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

12.
Polozkov Roman
Senkevich Natalia
Shelykh Ivan
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.235401
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
11.
Kravtsov Vasily
Khestanova E.
Benimetskiy Fedor
Ivanova Tatyana
Samusev Anton
Sinev Ivan
Pidgayko Dmitry
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Lozhkin M.
Kapitonov Y.
Shelykh Ivan
Tartakovskii A.
Walker P. M.
Skolnick M.
Krizhanovskii D.
Iorsh Ivan
, 2019
10.
Benimetskiy Fedor
Sharov V.
Alekseev P.
Kravtsov Vasily
Agapev Kirill
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Catanzaro A.
Polozkov Roman
Tartakovskii A.
Samusev Anton
Skolnick M.
Krizhanovskii Dmitry
Shelykh Ivan
Iorsh Ivan
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5117259
]
9.
Shahnazaryan Vanik
Saroka Vasil A.
Shelykh Ivan
Barnes William L.
Portnoi Mikhail E.
  , vol.
6
, pp.
904-914
, 2019
[DOI:
10.1021/acsphotonics.8b01543
] [IF:
7.143
, SJR:
2.983
]
8.
Kozin Valerii
Shelykh Ivan
Nalitov A.V.
Iorsh Ivan
, vol.
98
, pp.
125115
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.125115
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
7.
Kibis O.V.
Kozin Valerii
Iorsh Ivan
Shelykh Ivan
, vol.
1092
, pp.
12055
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012055
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
6.
Kibis O.V.
Kozin Valerii
Iorsh Ivan
Shelykh Ivan
, vol.
52
, pp.
1806–1808
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618140130
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

2018

5.
Kozin Valerii
Iorsh Ivan
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
97
, pp.
155434
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.155434
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
4.
Kozin Valerii
Iorsh Ivan
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
97
, pp.
35416
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.035416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2016

3.
Hasan Mehedi
Iorsh Ivan
Shelykh Ivan
, pp.
188-192
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756839
]
2.
Hasan Mehedi
Iorsh Ivan
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
93
, pp.
125401
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.125401
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2013

1.
Savenko I.G.
Iorsh Ivan
Kaliteevski M.A.
Shelykh Ivan
, vol.
116
, pp.
32-38
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063776113010135
] [IF:
0.931
, SJR:
0.521
]
Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.