Journal: Semiconductors

IF
0.64
SJR
0.30

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

18.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
1809-1812
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261814021X
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
17.
L.N. Dvoretckaia
V.V. Fedorov
G.A. Sapunov
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
Mikhail Mukhin
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
16.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
G.V. Klimko
Ivan Mukhin
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
52
, pp.
511-513
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040243
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
15.
V.V. Fedorov
L.N. Dvoretckaia
G.A. Sapunov
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
K.Y. Shugurov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
14.
Alexey Mozharov
A.A. Vasiliev
G.A. Sapunov
V.V. Fedorov
G.E. Cirlin
Ivan Mukhin
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]
13.
, vol.
52
, pp.
1806–1808
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618140130
] [ IF:
0.691
, SJR:
0.308
]

2018

12.
Osamu Takayama
Evgeniy Shkondin
M Panah
K Golenitskii
F Jensen
Andrei Lavrinenko
, vol.
52(4)
, pp.
442
, 2018
[DOI:
10.1134/S1063782618040279
] [ IF:
0.672
, SJR:
0.362
]
11.
D.V. Lebedev
N.A. Kalyuzhnyy
S.A. Mintairov
K.G. Belyaev
M.V. Rakhlin
A.A. Toropov
P. Brunkov
A.S. Vlasov
J. Merz
S. Rouvimov
S. Oktyabrsky
M. Yakimov
I.V. Mukhin
A.V. Shelaev
V.A. Bykov
A.Y. Romanova
P.A. Buryak
A.M. Mintairov
, vol.
52
, pp.
497-501
, 2018
[DOI:
10.1134/S1063782618040206
] [ IF:
0.672
, SJR:
0.362
]

2014

10.
A.E. Zhukov
N.V. Kryzhanovskaya
M.V. Maximov
A.A. Lipovskii
A.V. Savel`yev
I.I. Shostak
E.I. Moiseev
D.V. Karpov
J. Laukkanen
J. Tommila
, vol.
48
, pp.
1626-1630
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614120240
] [ IF:
0.705
, SJR:
0.429
]
9.
V.M. Andreev
E.A. Grebenshchikova
N.D. Ilinskaya
V.S. Kalinovsky
E.V. Kontrosh
A.V. Malevskaya
A.A. Usikova
, vol.
48
, pp.
1217-1221
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614090024
] [ IF:
0.705
, SJR:
0.429
]
8.
A.A. Lotin
O.A. Novodvorsky
V.V. Rylkov
O.D. Khramova
M.A. Pankov
B.A. Aronzon
A.S. Semisalova
N.S. Perov
A. Lashkul
E. Lahderanta
V.Ya. Panchenko
, vol.
48
, pp.
538-544
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614040186
] [ IF:
0.705
, SJR:
0.429
]
7.
A.D. Bouravleuv
N.V. Sibirev
E.P. Gilstein
P.N. Brunkov
Ivan Mukhin
M. Tchernycheva
A.I. Khrebtov
Yu.B. Samsonenko
G.E. Cirlin
, vol.
48
, pp.
344-349
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614030075
] [ IF:
0.705
, SJR:
0.429
]

2013

6.
O.B. Gusev
A.A. Prokofiev
I.N. Yassievich
, vol.
47
, pp.
183-202
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063782613020103
] [ IF:
0.600
, SJR:
0.447
]

2012

5.
A.A. Lotin
O.A. Novodvorsky
F.V. Lebedev
O.D. Khramova
I.A. Petuhov
Ph.N. Putilin
A.N. Shatohin
M.N. Rumyanzeva
A.M. Gaskov
, vol.
46
, pp.
410-413
, 2012
[DOI:
10.1134/S1063782612030256
] [ IF:
0.627
, SJR:
0.323
]

2011

4.
A.O. Golubok
Yu.B. Samsonenko
Ivan Mukhin
A.D. Buravlev
G.E. Cirlin
, vol.
45
, pp.
1049-1052
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063782611080082
] [ IF:
0.605
, SJR:
0.257
]
3.
N.V. Kryzhanovskaya
S.A. Blokhin
M.V. Maximov
A.M. Nadtochy
A.E. Zhukov
K.V. Fedorova
N.N. Ledentsov
V.M. Ustinov
N.D. Il’inskaya
D. Bimberg
, vol.
45
, pp.
962-965
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063782611070116
] [ IF:
0.605
, SJR:
0.257
]
2.
V.P. Dzyuba
Alexander Krasnok
J.N. Kulchin
I.V. Dzyuba
, vol.
45
, pp.
295-301
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063782611030109
] [ IF:
0.605
, SJR:
0.257
]

2010

1.
A.B. Pevtsov
S.A. Grudinkin
S.F. Kaplan
D.A. Kurdyukov
V.G. Golubev
, vol.
44
, pp.
1537-1542
, 2010
[DOI:
10.1134/S1063782610120018
] [ IF:
0.637
, SJR:
0.309
]