Shkoldin Vitaliy A.

Cell Phone

+7 921 976 39 16
Email
vitaliy.shkoldin@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

7.
Barhom Hani
Machnev Andrey A.
E. Roman
Goncharenko Alexander
Gurvitz Egor
Timin Alexander S.
Shkoldin Vitaliy
Koniakhin Sergei V.
Koval Olga Yu.
Zyuzin Mikhail
Shalin Alexander
Shishkin Ivan
Ginzburg Pavel
  , vol.
19
, pp.
7062-7071
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.9b02540
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
6.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Alexander O.
Uskov Alexander V.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1199
, pp.
012005
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1199/1/012005
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
5.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail V.
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Aleksander O.
Uskov Aleksander V.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [IF:
4.309
, SJR:
1.652
]
4.
Fedorov V.V.
Dvoretckaia L.N.
Sapunov G.A.
Kirilenko D.A.
Mozharov Alexey
Shugurov K.Y.
Shkoldin Vitaliy
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
3.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Zhukov Mikhail
Vasiliev A.A.
Mamaeva T.A.
Golubok A.O.
Uskov A.V.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1124
, pp.
41018
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1124/4/041018
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
2.
Dvoretckaia L.N.
Fedorov V.V.
Sapunov G.A.
Mozharov Alexey
Shugurov K.Y.
Shkoldin Vitaliy
Mukhin Mikhail
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

2018

1.
Bolshakov A.D.
Fedorov V.V.
Sapunov G.A.
Mozharov A.M.
Dvoreckaia L.N.
Shugurov K.
Shkoldin Vitaliy
Shtrom I.V.
Mukhin M.S.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
1092
, pp.
12013
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012013
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.