Ivanova Tatyana

Email
tatyana.ivanova@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

1.
Kravtsov Vasily
Khestanova E.
Benimetskiy Fedor
Ivanova Tatyana
Samusev Anton
Sinev Ivan
Pidgayko Dmitry
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Lozhkin M.
Kapitonov Y.
Shelykh Ivan
Tartakovskii A.
Walker P. M.
Skolnick M.
Krizhanovskii D.
, 2019

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.