Evlyukhin Andrei B

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

13.
K. Hadi
Baryshnikova Kseniia
Sayanskiy Andrey
Kapitanova Polina
Terekhov Pavel
Karabchevsky Alina
Evlyukhin Andrei
Shalin Alexander
  , vol.
122
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevlett.122.193905
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
12.
Terekhov Pavel
Evlyukhin Andrei
Shalin Alexander
Karabchevsky Alina
, vol.
125
, pp.
173108
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5094162
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
11.
Terekhov Pavel
Shamkhi H. K.
Gurvitz Egor
Baryshnikova Kseniia
Evlyukhin Andrei
Shalin Alexander
Karabchevsky A.
, vol.
27
, pp.
10924
, 2019
[DOI:
10.1364/oe.27.010924
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
10.
Kucherik A.
Kutrovskaya S.
Osipov A.
Gerke M.
Chestnov I.
Arakelian S.
Shalin Alexander
Evlyukhin Andrei
Kavokin A.V.
, vol.
9
, pp.
338
, 2019
[DOI:
10.1038/s41598-018-36851-w
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
9.
Baryshnikova Kseniia
Frizyuk Kristina
Zograf Georgiy
Makarov Sergey
Baranov M.A.
Zuev Dmitry
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Petrov Mihail
Evlyukhin Andrei
, 2019

2018

8.
Terekhov Pavel
Baryshnikova Kseniia
Evlyukhin Andrei
Shalin Alexander
, vol.
929
, pp.
12065
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/929/1/012065
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
7.
Terekhov Pavel
Baryshnikova Kseniia
Shalin Alexander
Karabchevsky A.
Evlyukhin Andrei
[DOI:
10.1109/PIERS.2017.8262140
]
6.
Terekhov Pavel
Baryshnikova Kseniia
Artemyev Y.A.
Karabchevsky A.
Shalin Alexander
Evlyukhin Andrei
, vol.
96
, pp.
35443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.035443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
5.
Baryshnikova Kseniia
Evlyukhin Andrei
Shalin Alexander
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012156
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
4.
Baryshnikova Kseniia
Novitsky A.
Evlyukhin Andrei
Shalin Alexander
, vol.
34
, pp.
D36-D41
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1364/JOSAB.34.000D36
] [IF:
1.806
, SJR:
0.894
]
3.
Terekhov Pavel
Baryshnikova Kseniia
Artemyev Y.A.
Karabchevsky A.
Shalin Alexander
Evlyukhin Andrei
, vol.
10528
, pp.
1052802
, 2018
[DOI:
10.1117/12.2289894
]
2.
Terekhov Pavel
Baryshnikova Kseniia
Shalin Alexander
Karabchevsky A.
Evlyukhin Andrei
, vol.
42
, pp.
835-838
, 2018
[DOI:
10.1364/OL.42.000835
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
1.
Terekhov Pavel
Baryshnikova Kseniia
Artemyev Y.A.
Shalin Alexander
Evlyukhin Andrei
Karabchevski A.
, pp.
310-315
, 2018
[DOI:
10.1109/DD.2017.8168045
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.