Журнал: JETP Letters

Краткое название
Jetp Lett+
Импакт-фактор журнала
1.53
SJR журнала
0.57
Показатели журнала
IF
1.400
SJR
0.415
Год
2021
Квартиль
Q3
IF
1.532
SJR
0.574
Год
2020
Квартиль
Q3
IF
1.399
SJR
0.583
Год
2019
Квартиль
Q3
IF
1.412
SJR
0.500
Год
2018
Квартиль
Q3
IF
1.363
SJR
0.498
Год
2017
Квартиль
Q3
IF
1.235
SJR
0.929
Год
2016
Квартиль
Q3
IF
1.172
SJR
0.623
Год
2015
Квартиль
Q3
IF
1.359
SJR
0.762
Год
2014
Квартиль
Q3
IF
1.364
SJR
0.795
Год
2013
Квартиль
Q2
IF
1.524
SJR
1.031
Год
2012
Квартиль
Q2
IF
1.352
SJR
0.771
Год
2011
Квартиль
Q2
IF
1.557
SJR
0.790
Год
2010
Квартиль
Q2

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2023

49.
48.
, vol.
117
, pp.
804-809
, 2023
[DOI:
10.1134/s0021364023600945
] [ IF:
1.532
, SJR:
0.574
]

2022

47.
, vol.
116
, pp.
240-245
, 2022
[DOI:
10.1134/s0021364022601361
] [ IF:
1.400
, SJR:
0.415
]
45.
, vol.
114
, pp.
681-686
, 2022
[DOI:
10.1134/s0021364021230090
] [ IF:
1.400
, SJR:
0.415
]

2021

2020

42.
, vol.
112
, pp.
615-622
, 2020
[DOI:
10.1134/s0021364020220038
] [ IF:
1.532
, SJR:
0.574
]
41.
, vol.
111
, pp.
703-708
, 2020
[DOI:
10.1134/s0021364020120061
] [ IF:
1.532
, SJR:
0.574
]
40.
, vol.
112
, pp.
71-76
, 2020
[DOI:
10.1134/s0021364020140027
] [ IF:
1.532
, SJR:
0.574
]
39.
, vol.
111
, pp.
268-272
, 2020
[DOI:
10.1134/s002136402005001x
] [ IF:
1.532
, SJR:
0.574
]
38.
Dynamics of particles trapped by dissipative solitons
, vol.
110
, pp.
755-756
, 2020
[DOI:
10.1134/s0370274x19230085
] [ IF:
1.532
, SJR:
0.574
]

2019

34.
M.V. Rakhlin
K.G. Belyaev
S.V. Sorokin
I.V. Sedova
D.A. Kirilenko
Alexey Mozharov
M.M. Kulagina
Y.M. Zadiranov
S.V. Ivanov
A.A. Toropov
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]
33.
Elizaveta V. Melik-Gaykazyan
Kirill Koshelev
Jae-Hyuck Choi
Sergey S. Kruk
Hong-Gyu Park
Andrey A. Fedyanin
, vol.
109
, pp.
131
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364019020036
] [ IF:
1.399
, SJR:
0.583
]

2018

32.
V.V. Soshenko
V.V. Vorobyov
Dmitry Dobrykh
S.V. Bolshedvorskii
V.N. Sorokin
A.V. Akimov
, vol.
108
, pp.
625
, 2018
[DOI:
DOI: 10.1134/S0370274X1821004X
] [ IF:
1.412
, SJR:
0.500
]
31.
, vol.
108
, pp.
609-613
, 2018
[DOI:
10.1134/S0021364018180017
] [ IF:
1.412
, SJR:
0.500
]
30.
, vol.
108
, pp.
326-328
, 2018
[DOI:
10.1134/s0021364018170022
] [ IF:
1.412
, SJR:
0.500
]

2017

2016

28.
, vol.
104
, pp.
169-174
, 2016
[DOI:
10.1134/s0021364016150066
] [ IF:
1.235
, SJR:
0.929
]
27.
Y.M. Beltukov
D.A. Parshin
, vol.
103
, pp.
577-581
, 2016
[DOI:
10.1134/S0021364016090046
] [ IF:
1.235
, SJR:
0.929
]

2015

26.
E. Pshenay-Severin
S. Fasold
R. Geiss
A. Steinbrück
R. Grange
A. Chipouline
T. Pertsch
, vol.
102
, pp.
161-166
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015150084
] [ IF:
1.172
, SJR:
0.623
]
25.
D.A. Zayarnyi
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
Bezhanov G. S.
Uryupin S. A.
Kanavin A. P.
V.I. Emel’yanov
Alferov S. V.
Khonina S. N.
Karpeev S. V.
Alexandr Kuchmizhak
O.B. Vitrik
Y.N. Kulchin
, vol.
101
, pp.
394-397
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015060132
] [ IF:
1.172
, SJR:
0.623
]

2014

24.
Ilya Shadrivov
, vol.
100
, pp.
831-836
, 2014
[DOI:
10.7868/S0370274X1423009X
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
23.
D.A. Zayarny
A.A. Ionin
I.V. Kiseleva
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
I.A. Timkin
R.A. Khmel’nitskii
Ch.T.Kh. Nguen
, vol.
100
, pp.
295-298
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014170135
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
22.
, vol.
100
, pp.
484-488
, 2014
[DOI:
10.7868/S0370274X14190035
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
21.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
N.N. Mel’nik
A.A. Rudenko
P.N. Saltuganov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
I.A. Timkin
R.A. Khmelnitskiy
, vol.
100
, pp.
55-58
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014130062
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
20.
, vol.
99
, pp.
622-626
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401411006X
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
19.
, vol.
99
, pp.
531-534
, 2014
[DOI:
10.1134/s0021364014090112
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
18.
V.I. Emel’yanov
D.A. Zayarniy
A.A. Ionin
I.V. Kiseleva
S.I. Kudryashov
T.H.T. Nguyen
A.A. Rudenko
, vol.
99
, pp.
518-522
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014090057
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
17.
D.A. Smirnova
Ilya Shadrivov
, vol.
99
, pp.
456-460
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401408013X
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]
16.
I.A. Artyukov
D.A. Zayarniy
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
, vol.
99
, pp.
51-55
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014010020
] [ IF:
1.359
, SJR:
0.762
]

2013

15.
Yu. Rapoport
V. Grimalsky
N. Kalinich
S. Koshevaya
Ch. Castrejon-Martinez
, vol.
98
, pp.
503-506
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401321011X
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
14.
P.I. Buslaev
Ilya Shadrivov
, vol.
97
, pp.
535-539
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013090063
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
13.
M.A. Gubko
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
, vol.
97
, pp.
599-603
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013100056
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
12.
, vol.
97
, pp.
249-252
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401305007X
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]
11.
N.S. Lapshina
R.E. Noskov
, vol.
96
, pp.
759-764
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364012240071
] [ IF:
1.364
, SJR:
0.795
]

2012

10.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
A.R. Sharipov
, vol.
96
, pp.
375-379
, 2012
[DOI:
10.1134/S002136401218004X
] [ IF:
1.524
, SJR:
1.031
]
9.
8.
, vol.
95
, pp.
613-617
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012120156
] [ IF:
1.524
, SJR:
1.031
]
7.
A. Gaidukeviciute
R.V. Kiyan
B.N. Chichkov
, vol.
95
, pp.
457-461
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012090123
] [ IF:
1.524
, SJR:
1.031
]

2011

6.
Alexander Krasnok
A.E. Miroshnichenko
, vol.
94
, pp.
593-598
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011200070
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]
5.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
, vol.
94
, pp.
34-38
, 2011
[DOI:
10.1134/S002136401113008X
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]
4.
N.N. Rozanov
N.V. Vysotina
A.N. Shatsev
Ilya Shadrivov
, vol.
93
, pp.
743-746
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011120125
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]
3.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.E. Ligachev
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
, vol.
94
, pp.
266-269
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011160065
] [ IF:
1.352
, SJR:
0.771
]

2010

2.
, vol.
91
, pp.
636-642
, 2010
[DOI:
10.1134/S0021364010120052
] [ IF:
1.557
, SJR:
0.790
]
1.
S.V. Goupalov
V.I. Kozub
I.N. Yassievich
, vol.
90
, pp.
683-687
, 2010
[DOI:
10.1134/S002136400922010X
] [ IF:
1.557
, SJR:
0.790
]