Журнал: JETP Letters

Импакт-фактор журнала
1.36
SJR журнала
0.65

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

31.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Kirilenko D.A.
Mozharov A.M.
Kulagina M.M.
Zadiranov Y.M.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
30.
Melik-Gaykazyan Elizaveta V.
Choi Jae-Hyuck
Kruk Sergey S.
Park Hong-Gyu
Fedyanin Andrey A.
, vol.
109
, pp.
131
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364019020036
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2018

29.
Soshenko V.V.
Vorobyov V.V.
Bolshedvorskii S.V.
Sorokin V.N.
Akimov A.V.
, vol.
108
, pp.
625
, 2018
[DOI:
DOI: 10.1134/S0370274X1821004X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2017

27.
, vol.
105
, pp.
335-339
, 2017
[DOI:
10.7868/S0370274X17060029
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2016

26.
Beltukov Y.M.
Parshin D.A.
, vol.
103
, pp.
577-581
, 2016
[DOI:
10.1134/S0021364016090046
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2015

25.
Pshenay-Severin E.
Fasold S.
Geiss R.
Steinbrück A.
Grange R.
Chipouline A.
Pertsch T.
, vol.
102
, pp.
161-166
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015150084
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
24.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Rudenko A.A.
Bezhanov G. S.
Uryupin S. A.
Kanavin A. P.
Emel’yanov V.I.
Alferov S. V.
Khonina S. N.
Karpeev S. V.
Kuchmizhak A.A.
Vitrik O.B.
Kulchin Y.N.
, vol.
101
, pp.
394-397
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015060132
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2014

22.
Zayarny D.A.
Ionin A.A.
Kiseleva I.V.
Kudryashov S.I.
Rudenko A.A.
Timkin I.A.
Khmel’nitskii R.A.
Nguen Ch.T.Kh.
, vol.
100
, pp.
295-298
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014170135
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
21.
, vol.
100
, pp.
484-488
, 2014
[DOI:
10.7868/S0370274X14190035
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
20.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Mel’nik N.N.
Rudenko A.A.
Saltuganov P.N.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Timkin I.A.
Khmelnitskiy R.A.
, vol.
100
, pp.
55-58
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014130062
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
18.
Emel’yanov V.I.
Zayarniy D.A.
Ionin A.A.
Kiseleva I.V.
Kudryashov S.I.
Nguyen T.H.T.
Rudenko A.A.
, vol.
99
, pp.
518-522
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014090057
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
17.
, vol.
99
, pp.
456-460
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401408013X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
16.
Artyukov I.A.
Zayarniy D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Saltuganov P.N.
, vol.
99
, pp.
51-55
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014010020
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2013

15.
Rapoport Yu.
Grimalsky V.
Kalinich N.
Koshevaya S.
Castrejon-Martinez Ch.
, vol.
98
, pp.
503-506
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401321011X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
14.
, vol.
97
, pp.
535-539
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013090063
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
13.
Gubko M.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Rudenko A.A.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
97
, pp.
599-603
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013100056
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
11.
Lapshina N.S.
Noskov R.E.
, vol.
96
, pp.
759-764
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364012240071
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2012

10.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Saltuganov P.N.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Sharipov A.R.
, vol.
96
, pp.
375-379
, 2012
[DOI:
10.1134/S002136401218004X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2011

6.
, vol.
94
, pp.
593-598
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011200070
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
5.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
94
, pp.
34-38
, 2011
[DOI:
10.1134/S002136401113008X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
4.
Rozanov N.N.
Vysotina N.V.
Shatsev A.N.
, vol.
93
, pp.
743-746
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011120125
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
3.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Ligachev A.E.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
94
, pp.
266-269
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011160065
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2010

2.
, vol.
91
, pp.
636-642
, 2010
[DOI:
10.1134/S0021364010120052
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
1.
Goupalov S.V.
Kozub V.I.
Yassievich I.N.
, vol.
90
, pp.
683-687
, 2010
[DOI:
10.1134/S002136400922010X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]