Makarova Katherine

Email
k.makarova@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

1.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Li Q.
Mondal S.
Makarov Sergey
Samusev Anton
Zograf Georgiy
Zuev Dmitry
Makarova Katherine
Petrov Mihail
Sinev Ivan
Gorlach Maxim
Frizyuk Kristina
, vol.
1874
, pp.
40005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998078
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.