Bogdanov Andrey

Date of Birth

Cell Phone

+7 921 310 24 12
Work Phone
+7 921 310 24 12
Email
a.bogdanov@metalab.ifmo.ru

ORCID:

ORCID
0000-0002-8215-0445

Researcher ID:

Researcher ID
B-1937-2014
CV
Download CV (202.89 KB)

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

105.
Koshelev Kirill
Kruk Sergey
Melik-Gaykazyan Elizaveta
Choi Jae-Hyuck
Bogdanov Andrey
Park Hong-Gyu
  , vol.
367
, pp.
288-292
, 2020
[DOI:
10.1126/science.aaz3985
] [IF:
41.036
, SJR:
13.251
]
104.
Ladutenko Konstantin
Mozharov Alexey
Bogdanov Andrey
Mukhin Ivan
[DOI:
10.1016/j.jqsrt.2019.106825
] [IF:
2.419
, SJR:
0.975
]
103.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
, vol.
31
, pp.
38
, 2020
[DOI:
10.1364/opn.31.1.000038
] [IF:
2.034
, SJR:
0.611
]

2019

101.
Carletti Luca
Kruk Sergey S.
Bogdanov Andrey
De Angelis Costantino
, vol.
1
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevresearch.1.023016
]
100.
Sadrieva Zarina
Frizyuk Kristina
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
, 2019
99.
Sukham Johneph
Takayama Osamu
Mahmoodi Maryam
Sychev Stanislav
Bogdanov Andrey
Tavassoli Seyed Hassan
Lavrinenko Andrei
Malureanu Radu
  , 2019
[DOI:
10.1039/c9nr02471a
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
98.
Sadrieva Zarina
Belyakov M. A.
Balezin M. A.
Kapitanova Polina
Nenasheva E. A.
Sadreev A. F.
Bogdanov Andrey
, vol.
99
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.99.053804
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
97.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Alexander O.
Uskov Alexander V.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1199
, pp.
012005
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1199/1/012005
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
96.
Koshelev Kirill
Favraud Gael
Bogdanov Andrey
Fratalocchi Andrea
, vol.
8
, pp.
725
, 2019
[DOI:
10.1515/nanoph-2019-0024
] [IF:
6.908
, SJR:
2.639
]
95.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail V.
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Aleksander O.
Uskov Aleksander V.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [IF:
4.309
, SJR:
1.652
]
94.
Single-Mode Lasing from Imprinted Halide-Perovskite Microdisks
Zhizhchenko Alexey
Syubaev Sergey
Berestennikov Aleksander
Yulin Alexey
Porfirev Alexey
Pushkarev Anatoly
Shishkin Ivan
Golokhvast Kirill
Bogdanov Andrey
Zakhidov Anvar
Kuchmizhak r
Makarov Sergey
  , vol.
13
, pp.
4140
, 2019
[DOI:
10.1021/acsnano.8b08948
] [IF:
13.942
, SJR:
6.916
]
93.
Bogdanov Andrey
Koshelev Kirill
Kapitanova Polina
Rybin Mikhail
Gladishev Sergey
Sadrieva Zarina
Samusev Kirill
, vol.
1
, pp.
16001
, 2019
[DOI:
10.1117/1.AP.1.1.016001
]
92.
Kostina Natalia
Petrov Mihail
Ivinskaia Aleksandra
Sukhov Sergey
Bogdanov Andrey
Nieto-Vesperinas Manuel
Ginzburg Pavel
Shalin Alexander
, vol.
99
, pp.
125416
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.125416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
91.
Pidgayko Dmitry
Sinev Ivan
Permyakov Dmitry
Sychev Stanyslav
Heyroth Frank
Rutckaia Viktoriia
Schilling Joerg
Lavrinenko Andrei
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
  , vol.
6
, pp.
510
, 2019
[DOI:
10.1021/acsphotonics.8b01487
] [IF:
7.143
, SJR:
2.983
]
90.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
, vol.
64
, pp.
836
, 2019
[DOI:
10.1016/j.scib.2018.12.003
] [IF:
6.277
, SJR:
1.046
]

2018

89.
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
Lavrinenko Andrei
[DOI:
10.1109/JSTQE.2018.2886306
] [IF:
4.681
, SJR:
1.159
]
88.
Tiguntseva Ekaterina
Sadrieva Zarina
Stroganov B.V.
Kapitonov Yu.V.
Komissarenko Filipp
Haroldson R.
Balachandran B.
Hu W.
Gu Q.
Zakhidov Anvar
Bogdanov Andrey
Makarov Sergey
, vol.
Available on
, 2018
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.12.084
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]
87.
Yermakov Oleh
Hurshkainen Anna
Dobrykh Dmitry
Kapitanova Polina
Bogdanov Andrey
, vol.
98
, pp.
195404
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.195404
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
86.
Walla Frederik
Burkle Florian
Sinev Ivan
Wiecha Matthias
Mecklenbeck Nicolas
Ladutenko Konstantin
Malureanu Radu
Komissarenko Filipp
Lavrinenko Andrey
Bogdanov Andrey
Soltani Amin
Roskos Hartmut
, 2018
[DOI:
10.1021/acsphotonics.8b00900
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
85.
Bogdanov Andrey
, vol.
1092
, pp.
12068
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012068
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
84.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko Andrei
, vol.
1092
, pp.
12140
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012140
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
83.
Kryzhanovskaya N.
Polubavkina Yu.
Moiseev E.
Maximov M.
Zhurikhina V.
Scherbak S.
Lipovskii A.
Kulagina M.
Zadiranov Y.
Mukhin Ivan
Komissarenko Filipp
Bogdanov Andrey
Krasnok Alexander
Zhukov A.
, vol.
124
, pp.
163102
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5046823
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
82.
Koshelev Kirill
Sychev S.K.
Sadrieva Zarina
Bogdanov Andrey
, vol.
1092
, pp.
12064
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012064
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
81.
Sadrieva Zarina
Bogdanov Andrey
, vol.
1092
, pp.
12127
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012127
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
80.
Pogorelskaya L.Yu.
Bogdanov Andrey
Samusev Kirill
Sinelnik A.D.
Sadrieva Zarina
, vol.
1092
, pp.
12118
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012118
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
79.
Walla F.
B?rkle F.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Soltani A.
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
Roskos H.G.
, vol.
1092
, pp.
12165
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012165
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
78.
Balezin Mikhail
Sadrieva Zarina
Beliakov Mikhail
Kapitanova Polina
Sadreev A.
Bogdanov Andrey
, vol.
1092
, pp.
12012
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012012
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
77.
Ivinskaia Aleksandra
Kostina Natalia
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Sukhov S.
Ginzburg Pavel
Shalin Alexander
, vol.
1092
, pp.
12132
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012132
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
76.
Koshelev Kirill
Lepeshov Sergey
Liu Mingkai
Bogdanov Andrey
  , vol.
121
, pp.
193903
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.121.193903
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
75.
Pidgayko Dmitry
Sinev Ivan
Permyakov Dmitry
Samusev Anton
Sychev Stanislav
Bogdanov Andrey
Lavrinenko Andrei
Rutckaia V.
Schilling J.
, vol.
1092
, pp.
12116
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012116
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
74.
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
, vol.
1092
, pp.
12169
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012169
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
73.
Ivinskaia Aleksandra
Kostina Natalia
Proskurin A.
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Sukhov S.
Krasavin A.V.
Karabchevsky A.
Shalin Alexander
, 2018
[DOI:
10.1021/acsphotonics.8b00775
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
72.
Koshelev Kirill
Sychev S.K.
Sadrieva Zarina
Bogdanov Andrey
, vol.
98
, pp.
161113(R)
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.161113
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
71.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
Gladishev Sergey
Sadrieva Zarina
Rybin Mikhail
Samusev Kirill
[DOI:
10.1364/CLEO_AT.2018.JTh2A.73
]
70.
Yermakov Oleh
Permyakov Dmitry
Porubaev Filipp V.
Dmitriev Pavel
Samusev Anton
Malureanu Radu
Lavrinenko Andrei
Bogdanov Andrey
, vol.
8
, pp.
14135
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1038/s41598-018-32479-y
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
69.
Bogdanov Andrey
, vol.
97
, pp.
224309
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.224309
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
68.
Takayama Osamu
Dmitriev Pavel
Shkondin Evgeniy
Yermakov Oleh
Panah M
Golenitskii K
Jensen F
Bogdanov Andrey
Lavrinenko Andrei
, vol.
52(4)
, pp.
442
, 2018
[DOI:
10.1134/S1063782618040279
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
67.
Yermakov Oleh
Permyakov Dmitry
Dmitriev Pavel
Samusev Anton
Lavrinenko Andrei_V.
Bogdanov Andrey
, vol.
10671
, pp.
1067118
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1117/12.2306801
]
66.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Frizyuk Kristina
Petrov Mihail
Mukhin Ivan
Makarov Sergey
Samusev Anton
Lavrinenko Andrey
, vol.
11
, pp.
1700168
, 2018
[DOI:
doi.org/10.1002/lpor.201700168
]
65.
Bogdanov Andrey
Gorlach Maxim
Song Mingzhao
Slobozhanyuk Alexey
[DOI:
10.1109/piers.2017.8262260
]
64.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Сычев С.К.
Гудовских A.C.
Bogdanov Andrey
Лавриненко А.В.
Samusev Anton
, vol.
107
, pp.
43070
, 2018
[DOI:
10.7868/S0370274X18010034
]

2017

63.
Kostina Natalia
Petrov Mihail
Ivinskaia Aleksandra
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2017.8168020
]
62.
Bogdanov Andrey
Petrov Mihail
, vol.
917
, pp.
62056
, 2017
[DOI:
10.1088/1742-6596/917/6/062056
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
61.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
Malureanu R.
Takayama O.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Baranov Dmitry
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
, vol.
25
, pp.
32631-32639
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1364/OE.25.032631
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
60.
Sadrieva Zarina
Kapitonov Yu
Balachandran B.
Gu Q
Hu W
Makarov Sergey
Bogdanov Andrey
, vol.
1874
, pp.
30029
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998058
]
59.
Lebedev D.V.
Mintairov A.M.
Vlasov A.S.
Davydov V.Yu.
Kulagina M.M.
Troshkov S.I.
Bogdanov Andrey
Smirnov A.N.
Gocalinska A.
Juska G.
Pelucchi E.
Kapaldo J.
Rouvimov S.
Merz J.L.
, vol.
62
, pp.
1082
, 2017
[DOI:
10.1134/S1063784217070106
]
58.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Koshelev Kirill
Samusev Anton
Takayama Osamu
Malureanu Radu
Bogdanov Andrey
Lavrinenko Andrei_V.
, vol.
4
, pp.
723
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00860
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
57.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
Sadrieva Zarina
Samusev Kirill
Rybin Mikhail
, pp.
10343
, 2017
[DOI:
10.1117/12.2272375
]
56.
Takayama O.
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
, vol.
29
, pp.
463001
, 2017
[DOI:
10.1088/1361-648X/aa8bdd
] [IF:
2.223
, SJR:
0.881
]
55.
Ivinskaia Aleksandra
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Shishkin Ivan
Ginzburg Pavel
Shalin Alexander
  , vol.
6
, pp.
e16258
, 2017
[DOI:
10.1038/lsa.2016.258
] [IF:
13.600
, SJR:
5.110
]
54.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Petrov Mihail
Frizyuk Kristina
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.V.
, vol.
1874
, pp.
30035
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998064
]
53.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Samusev Anton
Koshelev Kirill
Takayama O.
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
Bogdanov Andrey
, vol.
1874
, pp.
30005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998034
]
52.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
, vol.
1874
, pp.
30020
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998049
]
51.
Yermakov Oleh
Porubaev F.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
, vol.
1874
, pp.
30040
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998069
]
50.
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
Bliokh K.Y.
, vol.
10227
, pp.
1022703
, 2017
[DOI:
10.1117/12.2261663
]
49.
Rybin Mikhail
Koshelev Kirill
Sadrieva Zarina
Samusev Kirill
Bogdanov Andrey
  , vol.
119
, pp.
243901
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.119.243901
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
48.
Yermakov Oleh
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/PIERS.2017.8261988
]
47.
Лазерная генерация в микродисках с активной областью на основе решеточно-согласованных InP/AlInAs наноструктур
Лебедев Д.В.
Минтаиров А.М.
Власов А.С.
Давыдов В.Ю.
Кулагина М.М.
Трошков С.И.
Bogdanov Andrey
Смирнов А.Н.
Gocalinska A.
Juska G.
Pelucchi E.
Kapaldo J.
Rouvimov S.
Merz J.L.
46.
Excitonic lasing of strain-free InP(As) quantum dots in AlInAs microdisk
Lebedev D.V.
Kulagina M.M.
Troshkov S.I.
Vlasov A.S.
Davydov V.Y.
Smirnov A.N.
Bogdanov Andrey
Merz J.L.
Kapaldo J.
Gocalinska A.
Juska G.
Moroni S.T.
Pelucchi E.
Barettin D.
Rouvimov S.
Mintairov A.M.
, vol.
110, no. 12
, pp.
121101
, 2017
45.
Moiseev E.I.
Kryzhanovskaya N.V.
Polubavkina Yu.S.
Maximov M.V.
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Komissarenko Filipp
Sadrieva Zarina
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
Zhukov A.E.
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
44.
Takayama O.
Shkondin E.
Bogdanov Andrey
Esmail M.
Golenitskii K.
Dmitriev Pavel
Repän T.
Malreanu R.
Jensen F.
Lavrinenko A.V.
, vol.
4
, pp.
2899
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.7b00924
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2016

43.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Babaieva A.H.
[DOI:
10.1109/YSF.2016.7753804
]
42.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/PIERS.2016.7734773
]
41.
Ivinskaia Aleksandra
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
Shishkin Ivan
Ginzburg Pavel
, pp.
198-201
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756841
]
40.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
Babaieva A.H.
, pp.
449-454
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756892
]
39.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
, pp.
229-233
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756847
]
38.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
, pp.
356-360
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756873
]
37.
Gorlach Maxim
Song Mingzhao
Slobozhanyuk Alexey
Bogdanov Andrey
, vol.
10
, pp.
900-904
, 2016
[DOI:
10.1002/pssr.201600289
]
36.
Golenitskii K.U.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
, vol.
94
, pp.
43815
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevA.94.043815
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
35.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
, vol.
94
, pp.
115439
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.115439
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
34.
Polubavkina Yu.S.
Kryzhanovskaya N.V.
Moiseev E.I.
Kulagina M.M.
Mukhin Ivan
Komissarenko Filipp
Zadiranov Yu.M.
Maximov M.V.
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Zhukov A.E.
Shelaev A.V.
, vol.
741
, pp.
12158
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012158
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
33.
Sadrieva Zarina
Bogdanov Andrey
, vol.
741
, pp.
12122
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012122
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
32.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Bliokh K.Y.
, vol.
94
, pp.
75446
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.075446
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
31.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
, vol.
vol. 10(5)
, pp.
pp. 799-806
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600055
]
30.
Bogdanov Andrey
Mihail Petrov
Sukhov S.V.
Shalin Alexander
Dogariu A.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM2B.5
]
29.
Sukhov S.
Shalin Alexander
Bogdanov Andrey
Ginzburg Pavel
[DOI:
10.1364/CLEO_AT.2016.JW2A.17
]
28.
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
[DOI:
10.1364/CLEO_AT.2016.JW2A.32
]
27.
Bogdanov Andrey
Sinev Ivan
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Miroshnichenko A.E.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM4B.6
]
26.
Bogdanov Andrey
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Baranov Dmitry
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM3D.6
]
25.
Baranov Dmitry
Samusev Kirill
Shishkin Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
, vol.
41
, pp.
749
, 2016
[DOI:
10.1364/OL.41.000749
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
24.
Petrov Mihail
Sukhov Sergey V.
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
Dogariu A.
, vol.
10
, pp.
116-122
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201500173
]

2015

22.
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Sukhov S.V.
Dogariu A.
Shalin Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354869
]
21.
Baranov D.A.
Shishkin Ivan
Permyakov Dmitry
Samusev Kirill
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354828
]
20.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
, pp.
43586
, 2015
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354895
]
19.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354851
]
18.
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
, vol.
5
, 2015
[DOI:
10.1038/srep15846
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
17.
Bogdanov Andrey
Mukhin Ivan
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Sadrieva Zarina
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Moiseev E.I.
Kudashova Yu.V.
Zhukov A.E.
, vol.
40
, pp.
4022-4025
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.004022
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
16.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
, vol.
92
, pp.
85305
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.085305
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
13.
Shalin Alexander
Sukhov S.V.
Bogdanov Andrey
Ginzburg Pavel
, vol.
91
, pp.
63830
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevA.91.063830
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
12.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Bogdanov Andrey
, vol.
91
, pp.
235423
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.235423
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2014

11.
Maximov M.V.
Kryzhanovskaya N.V.
Nadtochiy A.M.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Bogdanov Andrey
Sadrieva Zarina
Zhukov A.E.
Lipovskii A.A.
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
, vol.
9
, pp.
657
, 2014
[DOI:
10.1186/1556-276X-9-657
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]
10.
Zhukov A.E.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Lipovskii A.A.
Savel`yev A.V.
Bogdanov Andrey
Shostak I.I.
Moiseev E.I.
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
, vol.
48
, pp.
1626-1630
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614120240
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
9.
Kryzhanovskaya N.V.
Mukhin Ivan
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Bogdanov Andrey
Nadtochiy A.M.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
Kulagina M.M.
Vashanova K.A.
Zadiranov Yu.M.
Troshkov S.I.
Lipovskii A.A.
Mintairov A.
, vol.
22
, pp.
25782-25787
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.025782
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
8.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Mukhin Ivan
Zhukov A.E.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Savelyev A.V.
Bogdanov Andrey
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
[DOI:
10.1109/ISLC.2014.224
]

2012

7.
Bogdanov Andrey
Suris R.A.
, vol.
96
, pp.
49-55
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012130036
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
6.
Polyanskii A.M.
Polyanskii V.A.
Bogdanov Andrey
Petrov Mihail
, vol.
6
, pp.
643-646
, 2012
[DOI:
10.1134/S1990793112050235
]
5.
Bogdanov Andrey
Meshkov V.
Omelchenko A.
Petrov Mihail
, vol.
21
, pp.
1250069
, 2012
[DOI:
10.1142/S0218216512500691
]
4.
Bogdanov Andrey
Suris R.A.
, vol.
249
, pp.
885-895
, 2012
[DOI:
10.1002/pssb.201100126
]

2011

3.
Bogdanov Andrey
Suris R. A.
, vol.
83
, 2011
[DOI:
10.1103/physrevb.83.125316
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
2.
Bogdanov Andrey
Suris R.A.
, vol.
83
, pp.
125316
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.83.125316
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2009

1.
Aruev N.N.
Bogdanov Andrey
Petrov Mihail
Polyanskii A.M.
Polyanskii V.A.
Tyukal’tsev R.V.
Fedichkin I.L.
, vol.
35
, pp.
657-660
, 2009
[DOI:
10.1134/S1063785009070207
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.