Samusev Anton

Cell Phone

+7 911 088 08 23
Email
a.samusev@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

69.
Kravtsov Vasily
Khestanova E.
Benimetskiy Fedor
Ivanova Tatyana
Samusev Anton
Sinev Ivan
Pidgayko Dmitry
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Lozhkin M.
Kapitonov Y.
Shelykh Ivan
Tartakovskii A.
Walker P. M.
Skolnick M.
Krizhanovskii D.
, 2019
68.
Benimetskiy Fedor
Sharov V.
Alekseev P.
Kravtsov Vasily
Agapev Kirill
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Catanzaro A.
Polozkov Roman
Tartakovskii A.
Samusev Anton
Skolnick M.
Krizhanovskii Dmitry
Shelykh Ivan
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5117259
]
67.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Alexander O.
Uskov Alexander V.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1199
, pp.
012005
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1199/1/012005
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
66.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail V.
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Aleksander O.
Uskov Aleksander V.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [IF:
4.309
, SJR:
1.652
]
65.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Zhukov Mikhail
Vasiliev A.A.
Mamaeva T.A.
Golubok A.O.
Uskov A.V.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
1124
, pp.
41018
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1124/4/041018
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
64.
Sinev Ivan
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Petrov Mihail
Samusev Anton
, vol.
9
, pp.
609-613
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-5-609-613
]
63.
Pidgayko Dmitry
Sinev Ivan
Permyakov Dmitry
Sychev Stanyslav
Heyroth Frank
Rutckaia Viktoriia
Schilling Joerg
Lavrinenko Andrei
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
  , vol.
6
, pp.
510
, 2019
[DOI:
10.1021/acsphotonics.8b01487
] [IF:
7.143
, SJR:
2.983
]

2018

62.
Pidgayko Dmitry
Sinev Ivan
Permyakov Dmitry
Samusev Anton
Sychev Stanislav
Bogdanov Andrey
Lavrinenko Andrei
Rutckaia V.
Schilling J.
, vol.
1092
, pp.
12116
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012116
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
61.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko Andrei
, vol.
1092
, pp.
12140
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012140
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
60.
Yermakov Oleh
Permyakov Dmitry
Porubaev Filipp V.
Dmitriev Pavel
Samusev Anton
Malureanu Radu
Lavrinenko Andrei
Bogdanov Andrey
, vol.
8
, pp.
14135
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1038/s41598-018-32479-y
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
59.
Yermakov Oleh
Permyakov Dmitry
Dmitriev Pavel
Samusev Anton
Lavrinenko Andrei_V.
Bogdanov Andrey
, vol.
10671
, pp.
1067118
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1117/12.2306801
]
58.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Frizyuk Kristina
Petrov Mihail
Mukhin Ivan
Makarov Sergey
Samusev Anton
Lavrinenko Andrey
, vol.
11
, pp.
1700168
, 2018
[DOI:
doi.org/10.1002/lpor.201700168
]
57.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Сычев С.К.
Гудовских A.C.
Bogdanov Andrey
Лавриненко А.В.
Samusev Anton
, vol.
107
, pp.
43070
, 2018
[DOI:
10.7868/S0370274X18010034
]

2017

56.
Makarov Sergey
Sinev Ivan
Milichko Valentin
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Mukhin Ivan
Yu Yefeng
Kuznetsov Arseniy I.
Poddubny Alexander
Samusev Anton
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
55.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
Malureanu R.
Takayama O.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Baranov Dmitry
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
, vol.
25
, pp.
32631-32639
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1364/OE.25.032631
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
54.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Li Q.
Mondal S.
Makarov Sergey
Samusev Anton
Zuev Dmitry
Petrov Mihail
Sinev Ivan
Gorlach Maxim
Frizyuk Kristina
, vol.
1874
, pp.
40005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998078
]
53.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Koshelev Kirill
Samusev Anton
Takayama Osamu
Malureanu Radu
Bogdanov Andrey
Lavrinenko Andrei_V.
, vol.
4
, pp.
723
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00860
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
52.
Yermakov Oleh
Porubaev F.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
, vol.
1874
, pp.
30040
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998069
]
51.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Petrov Mihail
Frizyuk Kristina
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.V.
, vol.
1874
, pp.
30035
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998064
]
50.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Samusev Anton
Koshelev Kirill
Takayama O.
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
Bogdanov Andrey
, vol.
1874
, pp.
30005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998034
]
49.
Yermakov Oleh
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/PIERS.2017.8261988
]

2016

48.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
, pp.
356-360
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756873
]
47.
Shishkin Ivan
Baranov Dmitry
Slobozhanyuk Alexey
Filonov Dmitry
Lukashenko S.
Samusev Anton
, vol.
6
, pp.
35516
, 2016
[DOI:
10.1038/srep35516
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
46.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
, vol.
vol. 10(5)
, pp.
pp. 799-806
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600055
]
45.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Krasnok Alexander
, vol.
1748
, pp.
30001
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4954347
]
44.
Bogdanov Andrey
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Baranov Dmitry
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM3D.6
]
43.
Bogdanov Andrey
Sinev Ivan
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Miroshnichenko A.E.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM4B.6
]
42.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Sinev Ivan
Samusev Anton
Feng Yu Ye
Kuznetsov Arseniy
Miroshnichenko A.E.
, vol.
10
, pp.
656–664
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600042
]
41.
Dmitriev Pavel
Baranov D.G.
Milichko Valentin
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Krasnok Alexander
  , vol.
8
, pp.
9721-9726
, 2016
[DOI:
10.1039/C5NR07965A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
40.
Dmitriev Pavel
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Sitnikova A.A.
Samusev Anton
Krasnok Alexander
, vol.
690
, pp.
12020
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012020
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
39.
Dmitriev Pavel
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Krasnok Alexander
, vol.
690
, pp.
12021
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012021
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
38.
Markovich Dmitry
Baryshnikova Kseniia
Shalin Alexander
Samusev Anton
Krasnok Alexander
Ginzburg Pavel
, vol.
6
, pp.
22546
, 2016
[DOI:
10.1038/srep22546
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
37.
Baranov Dmitry
Samusev Kirill
Shishkin Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
, vol.
41
, pp.
749
, 2016
[DOI:
10.1364/OL.41.000749
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]

2015

36.
Dmitriev Pavel
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Gudovskikh A.S.
Sitnikova A.A.
Samusev Anton
Krasnok Alexander
  , vol.
8
, pp.
5043-5048
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR06742A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
35.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
34.
Piliugina E. S.
Heisler Fabian
Chervinskii S.
Samusev Anton
Lipovskii A.A.
, vol.
661
, pp.
12034
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/661/1/012034
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
32.
Baranov D.A.
Shishkin Ivan
Permyakov Dmitry
Samusev Kirill
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354828
]
31.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Simovski Constantin
Shalin Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354837
]
30.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Markovich Dmitry
Ginzburg Pavel
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
Neshev D.N.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354867
]
29.
Samusev Kirill
Rybin Mikhail
Samusev Anton
, vol.
57
, pp.
1991-1996
, 2015
[DOI:
10.1134/S1063783415100273
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
28.
Heisler Fabian
Babich E.
Scherbak S.
Chervinskii S.
Hasan Mehedi
Samusev Anton
Lipovskii A.A.
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.5b09051
]
27.
M. R.
Permyakov Dmitry
F. Ye.
Markovich Dmitry
Paniagua-Dom?nguez R.
Gonzaga L.
Samusev Anton
Luk’yanchuk Boris
Kuznetsov Arseniy
[DOI:
10.1364/FIO.2015.FW3E.6
]
26.
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Samusev Anton
  , vol.
7
, pp.
11904-11908
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR00231A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
25.
Baranov Dmitry
Dmitriev Pavel
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Simovski Constantin
Shalin Alexander
, vol.
106
, pp.
171913
, 2015
[DOI:
10.1063/1.4919589
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
24.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Markovich Dmitry
Ginzburg Pavel
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
Neshev D.N.
, vol.
106
, pp.
171110
, 2015
[DOI:
10.1063/1.4919536
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
23.
Bakker Reuben_M.
Permyakov Dmitry
Yu Ye_Feng
Markovich Dmitry
Paniagua-Dom?nguez Ram?n
Gonzaga Leonard
Samusev Anton
Luk`yanchuk Boris
Kuznetsov Arseniy I.
  , 2015
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.5b00128
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]

2014

22.
Sinev Ivan
Voroshilov Pavel
Mukhin Ivan
Denisyuk Andrey
Guzhva Mikhail
Samusev Anton
Simovski Constantin
  , vol.
7
, pp.
765-770
, 2014
[DOI:
10.1039/C4NR04872E
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
21.
Sinev Ivan
Samusev Anton
Voroshilov Pavel
Mukhin Ivan
Denisyuk A.I.
Guzhva Michael
Simovski Constantin
, vol.
9163
, pp.
91632R
, 2014
[DOI:
10.1117/12.2061675
]
20.
Heisler Fabian
Piliugina Ekaterina_S.
Chervinskii Semen_D.
Samusev Anton
Lipovskii Andrey_A.
19.
Permyakov Dmitry
Mukhin Ivan
Shishkin Ivan
Samusev Anton
, vol.
99
, pp.
622-626
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401411006X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
18.
Markovich D.L.
Ginzburg Pavel
Samusev Anton
Zayats A.V.
, vol.
22
, pp.
10693-10702
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.010693
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]

2013

17.
Sinev Ivan
Petrov Mihail
Samusev Anton
Rutckaia Viktoriia
Lipovskii Andrey
, vol.
8
, pp.
260
, 2013
[DOI:
10.1186/1556-276X-8-260
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]
16.
Rybin Mikhail
Sinev Ivan
Samusev Anton
Samusev Kirill
Trofimova E.Yu.
Kurdyukov D.A.
Golubev V.G.
, vol.
87
, pp.
125131(1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125131
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2012

15.
Sinev Ivan
Rybin Mikhail
Samusev Anton
Samusev Kirill
Trofimova Ekaterina_Y.
Kurdukov Dmitry_A.
Golubev Valery_G.
, vol.
8425
, pp.
84250U
, 2012
[DOI:
10.1117/12.921548
]
14.
Samusev Anton
Sinev Ivan
Samusev Kirill
Rybin Mikhail
Mistonov A.A.
Grigoryeva N.A.
Grigoriev S.V.
Petukhov A.V.
Byelov D.V.
Trofimova E.Y.
Kurdyukov D.A.
Golubev V.G.
, vol.
54
, pp.
2073-2082
, 2012
[DOI:
10.1134/S1063783412100307
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2011

11.
Samusev Anton
Samusev Kirill
Sinev Ivan
Rybin Mikhail
, vol.
53
, pp.
1415-1424
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063783411070225
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
10.
Samusev Anton
Samusev Kirill
Rybin Mikhail
Trofimova E.Yu.
Kurdukov D.A.
Golubev V.G.
, vol.
53
, pp.
1056-1061
, 2011
[DOI:
10.1134/S106378341105026X
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2010

9.
Rybin Mikhail
Khanikaev A.B.
Inoue M.
Samusev Anton
Steel M.J.
Yushin G.
[DOI:
10.1016/j.photonics.2009.07.003
]
8.
Samusev Anton
Samusev Kirill
Rybin Mikhail
, vol.
22
, pp.
115401
, 2010
[DOI:
10.1088/0953-8984/22/11/115401
] [IF:
2.223
, SJR:
0.881
]

2009

7.
Samusev Anton
Rybin Mikhail
, vol.
51
, pp.
518-524
, 2009
[DOI:
10.1134/S1063783409030147
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
6.
Селективное переключение стоп-зон в 2D многокомпонентных фотонных кристаллах
Samusev Anton
Rybin Mikhail
, vol.
51
, pp.
487
, 2009

2008

5.
Baryshev A.V.
Khanikaev A.B.
Inoue M.
Rybin Mikhail
Samusev Anton
Samusev Kirill
Sel’kin A.V.
Yushin G.
, vol.
6989
, pp.
698906(1-10)
, 2008
[DOI:
10.1117/12.780224
]

2006

4.
Rybin Mikhail
Baryshev A.V.
Inoue M.
Kaplyanskii A.A.
Kosobukin V.A.
Samusev Anton
Sel’kin A.V.
[DOI:
10.1016/j.photonics.2006.03.002
]
3.
Baryshev A.V.
Kaplyanskii A.A.
Kavtreva O.A.
Kosobukin V.A.
Rybin Mikhail
Samusev Anton
Usvyat D.E.
, vol.
6258
, pp.
154-163
, 2006
[DOI:
10.1117/12.677125
]

2005

1.
Optical polarization-resolved studies of photonic bandgap structure in synthetic opals
Baryshev A.V.
Inoue M.
Kaplyanskii A.A.
Kosobukin V.A.
Rybin Mikhail
Samusev Anton
Sel’kin A.V.
Uchida H.
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

Новости отсутствуют.