Mozharov Alexey M.

Researcher ID:

Researcher ID
A-1785-2015

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

18.
Ladutenko Konstantin
Mozharov Alexey
Zograf Georgiy
Bogdanov Andrey
Mukhin Ivan
[DOI:
10.1016/j.jqsrt.2019.106825
] [IF:
2.419
, SJR:
0.975
]

2019

17.
Kravtsov Vasily
Khestanova E.
Benimetskiy Fedor
Ivanova Tatyana
Samusev Anton
Sinev Ivan
Pidgayko Dmitry
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Lozhkin M.
Kapitonov Y.
Shelykh Ivan
Tartakovskii A.
Walker P. M.
Skolnick M.
Krizhanovskii D.
, 2019
16.
Dvoretckaia L.N.
Fedorov V.V.
Sapunov G.A.
Mozharov Alexey
Shugurov K.Y.
Shkoldin Vitaliy
Mukhin Mikhail
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
15.
Mukhin Ivan
Zhukov Mikhail
Mozharov Alexey
Golubok A.
, vol.
471
, pp.
621-626
, 2019
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2018.11.212
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]
14.
Mozharov Alexey
Sapunov G.A.
Shtrom I.V.
Sibirev N.V.
Fedorov V.V.
Ubyivovk E.V.
Tchernycheva M.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]
13.
Fedorov V.V.
Dvoretckaia L.N.
Sapunov G.A.
Kirilenko D.A.
Mozharov Alexey
Shugurov K.Y.
Shkoldin Vitaliy
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
12.
Mozharov Alexey
Vasiliev A.A.
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
11.
Fedorov V.V.
Kirilenko D.A.
Mozharov Alexey
Sitnikova A.A.
Sapunov G.A.
Dvoretckaia L.N.
Shtrom I.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
]
10.
Mozharov Alexey
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Dvoretckaia L.N.
Mukhin Ivan
, vol.
4
, pp.
125027
, 2019
[DOI:
10.1088/2053-1591/aa9e9d
]

2017

9.
Moiseev E.I.
Kryzhanovskaya N.V.
Polubavkina Yu.S.
Maximov M.V.
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Komissarenko Filipp
Sadrieva Zarina
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
Zhukov A.E.
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2016

8.
Dmitriev Pavel
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Sitnikova A.A.
Samusev Anton
Krasnok Alexander
, vol.
690
, pp.
12020
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012020
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
7.
Mozharov Alexey
Cirlin G.E.
Kudryashov D.A.
Gudovskikh A.S.
Mukhin Ivan
Alferov Zh.I.
, vol.
690
, pp.
12041
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/690/1/012041
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

2015

6.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Shishkin Ivan
Zuev Dmitry
Mozharov Alexey
Krasnok Alexander
, vol.
10
, pp.
91-99
, 2015
[DOI:
10.1002/lpor.201500119
]
5.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Krasnok Alexander
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354859
]
4.
Mozharov Alexey
Kudryashov D.A.
Kryzhanovskaya N.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
C. J
Tchernysheva M.
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
3.
Zhukov Mikhail
Belousov Kirill
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Golubok Alexander O.
, vol.
643
, pp.
12095
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012095
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
2.
Mozharov Alexey
Cirlin G.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
507-510
, 2015
[DOI:
10.1002/pssr.201510241
]
1.
Makarov Sergey
Kudryashov S.I.
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Milichko Valentin
Krasnok Alexander
  , 2015
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.5b02534
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.