Iorsh Ivan

Main position

Main position
Professor

Cell Phone

+7 905 219 54 32
Email
i.iorsh@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

112.
Kozin Valerii
Yulin Alexey
, vol.
1331
, pp.
012023
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1331/1/012023
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
111.
Kornovan Danil
Petrov Mihail
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.100.033840
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
110.
Olekhno Nikita
Petrov Mihail
Sukhorukov Andrey
Alexander Solntsev
2019
109.
Kravtsov Vasily
Khestanova E.
Benimetskiy Fedor
Ivanova Tatyana
Samusev Anton
Sinev Ivan
Pidgayko Dmitry
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
Lozhkin M.
Kapitonov Y.
Shelykh Ivan
Tartakovskii A.
Walker P. M.
Skolnick M.
Krizhanovskii D.
, 2019
108.
Benimetskiy Fedor
Sharov V.
Alekseev P.
Kravtsov Vasily
Agapev Kirill
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Catanzaro A.
Polozkov Roman
Tartakovskii A.
Samusev Anton
Skolnick M.
Krizhanovskii Dmitry
Shelykh Ivan
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5117259
]
107.
Beyond Quantum Confinement: Excitonic Nonlocality in Halide Perovskite Nanoparticles with Mie Resonances
Berestennikov Aleksander
Li Y.
Zakhidov Anvar
Rogach A.L.
Makarov Sergey
  , 2019
[DOI:
10.1039/C8NR09837A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
106.
Sinev Ivan
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Petrov Mihail
Samusev Anton
, vol.
9
, pp.
609-613
, 2019
[DOI:
10.17586/2220-8054-2018-9-5-609-613
]
105.
Kozin Valerii
Shelykh Ivan
Nalitov A.V.
, vol.
98
, pp.
125115
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.125115
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
104.
Kibis O.V.
Kozin Valerii
Shelykh Ivan
, vol.
1092
, pp.
12055
, 2019
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012055
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
103.
Kibis O.V.
Kozin Valerii
Shelykh Ivan
, vol.
52
, pp.
1806–1808
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618140130
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
102.
Kolodny Stanislav
Yudin Dmitry
  , vol.
11
, pp.
2003-2007
, 2019
[DOI:
10.1039/c8nr09989h
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]

2018

99.
Yermakov Oleh
Hurshkainen Anna
Dobrykh Dmitry
Kapitanova Polina
Bogdanov Andrey
, vol.
98
, pp.
195404
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.195404
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
98.
Olekhno Nikita
Petrov Mihail
, vol.
1092
, pp.
12105
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012105
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
97.
Olekhno Nikita
Petrov Mihail
, vol.
Advanced Pho
, pp.
paper NpM2I.
, 2018
[DOI:
10.1364/NP.2018.NpM2I.5
]
95.
Koshelev Kirill
Sychev S.K.
Sadrieva Zarina
Bogdanov Andrey
, vol.
1092
, pp.
12064
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012064
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
94.
Bogdanov Andrey
, vol.
1092
, pp.
12068
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012068
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
93.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko Andrei
, vol.
1092
, pp.
12140
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012140
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
92.
Koshelev Kirill
Sychev S.K.
Sadrieva Zarina
Bogdanov Andrey
, vol.
98
, pp.
161113(R)
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.161113
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
91.
Kornovan Danil
Chebykin Alexander
Petrov Mihail
, vol.
1092
, pp.
012063
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012063
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
90.
Berestennikov Aleksander
Makarov Sergey
, vol.
1092
, pp.
012009
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012009
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
89.
Yermakov Oleh
Permyakov Dmitry
Porubaev Filipp V.
Dmitriev Pavel
Samusev Anton
Malureanu Radu
Lavrinenko Andrei
Bogdanov Andrey
, vol.
8
, pp.
14135
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1038/s41598-018-32479-y
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
88.
Bogdanov Andrey
, vol.
97
, pp.
224309
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.224309
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
87.
Yermakov Oleh
Permyakov Dmitry
Dmitriev Pavel
Samusev Anton
Lavrinenko Andrei_V.
Bogdanov Andrey
, vol.
10671
, pp.
1067118
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1117/12.2306801
]
86.
Olekhno Nikita
Petrov Mihail
, vol.
993
, pp.
12022
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/993/1/012022
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
85.
Kozin Valerii
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
97
, pp.
155434
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.155434
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
84.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Frizyuk Kristina
Petrov Mihail
Mukhin Ivan
Makarov Sergey
Samusev Anton
Lavrinenko Andrey
, vol.
11
, pp.
1700168
, 2018
[DOI:
doi.org/10.1002/lpor.201700168
]
83.
Kozin Valerii
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
97
, pp.
35416
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.035416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2017

82.
Makarov Sergey
Sinev Ivan
Milichko Valentin
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Mukhin Ivan
Yu Yefeng
Kuznetsov Arseniy I.
Poddubny Alexander
Samusev Anton
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
80.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
Malureanu R.
Takayama O.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Baranov Dmitry
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
, vol.
25
, pp.
32631-32639
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1364/OE.25.032631
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
79.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Koshelev Kirill
Samusev Anton
Takayama Osamu
Malureanu Radu
Bogdanov Andrey
Lavrinenko Andrei_V.
, vol.
4
, pp.
723
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00860
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
78.
Kornovan Danil
Petrov Mihail
, vol.
96
, pp.
115162
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.115162
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
77.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Samusev Anton
Koshelev Kirill
Takayama O.
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
Bogdanov Andrey
, vol.
1874
, pp.
30005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998034
]
76.
Yermakov Oleh
Porubaev F.
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
, vol.
1874
, pp.
30040
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998069
]
75.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Komissarenko Filipp
Petrov Mihail
Frizyuk Kristina
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.V.
, vol.
1874
, pp.
30035
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998064
]
74.
Yermakov Oleh
Bogdanov Andrey
Bliokh K.Y.
, vol.
10227
, pp.
1022703
, 2017
[DOI:
10.1117/12.2261663
]
73.
Yermakov Oleh
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/PIERS.2017.8261988
]

2016

72.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Babaieva A.H.
[DOI:
10.1109/YSF.2016.7753804
]
70.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
Babaieva A.H.
, pp.
449-454
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756892
]
69.
Hasan Mehedi
Shelykh Ivan
, pp.
188-192
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756839
]
68.
Sadrieva Zarina
Sinev Ivan
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
Malureanu R.
Lavrinenko A.V.
, pp.
356-360
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756873
]
66.
Poddubny Alexander
Sukhorukov Andrey
  , vol.
117
, pp.
123901
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.117.123901
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
65.
Filonov Dmitry
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
, vol.
33
, pp.
1910-1916
, 2016
[DOI:
10.1364/JOSAA.33.001910
] [IF:
1.457
, SJR:
0.621
]
64.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
Bliokh K.Y.
, vol.
94
, pp.
75446
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.94.075446
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
63.
Sinev Ivan
Bogdanov Andrey
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
, vol.
vol. 10(5)
, pp.
pp. 799-806
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600055
]
62.
Bogdanov Andrey
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Baranov Dmitry
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Lavrinenko A.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM3D.6
]
61.
Bogdanov Andrey
Sinev Ivan
Permyakov Dmitry
Komissarenko Filipp
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Miroshnichenko A.E.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM4B.6
]
60.
Chebykin Alexander
Babicheva Viktoriia
Orlov Alexey
Zhukovsky Sergei
, vol.
93
, pp.
33855
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevA.93.033855
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
59.
Hasan Mehedi
Kibis O.V.
Shelykh Ivan
, vol.
93
, pp.
125401
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevB.93.125401
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
58.
M. V.
G. I.
, vol.
28
, pp.
105301
, 2016
[DOI:
10.1088/0953-8984/28/10/105301
] [IF:
2.223
, SJR:
0.881
]
57.
Baten Md_Zunaid
Bhattacharya Aniruddha
Frost Thomas
Kavokin Alexey
Bhattacharya Pallab
, vol.
108
, pp.
41102
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4940401
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
56.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
Nenasheva Elizaveta
, vol.
108
, pp.
23902
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4939789
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]

2015

54.
Trushkov Yu.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354890
]
53.
52.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Bogdanov Andrey
, pp.
43586
, 2015
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354895
]
51.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354885
]
49.
Yagupov Ilya
Filonov Dmitry
Ageyskiy Alexander
Kosulnikov Sergei
Hasan Mehedi
, vol.
92
, pp.
041304(R)
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.041304
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
48.
Trushkov I.
, vol.
92
, pp.
45305
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.045305
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
46.
Baten M.Z.
Frost Thomas
Deshp S.
Kavokin A.
Bhattacharya P.
, vol.
5
, 2015
[DOI:
10.1038/srep11915
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
45.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Bogdanov Andrey
, vol.
91
, pp.
235423
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.235423
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
44.
Sedov E.S.
Arakelian S.M.
Alodjants A.P.
Kavokin A.
  , vol.
114
, pp.
237402
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.237402
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
43.
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
  , vol.
114
, pp.
185501
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.185501
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
42.
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
Orlov Alexey
Zayats A.V.
, vol.
91
, pp.
125426
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.125426
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
41.
Slobozhanyuk Alexey
Ginzburg Pavel
Powell David A.
Shalin Alexander
Krasavin Alexey V.
Wurtz Gregory_A.
Podolskiy Viktor A.
Zayats Anatoly
, vol.
92
, pp.
195127
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.195127
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2014

39.
Orlov Alexey
Yankovskaya Elizaveta
Zhukovsky Sergei V.
Babicheva Viktoriia
, vol.
4
, pp.
417-426
, 2014
[DOI:
10.3390/cryst4030417
]
38.
Ageyskiy A.E.
Tyshetskiy Yu.
Orlov Alexey
Dubrovka R.
Vladimirov Sergey
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2014.6948591
]
37.
Tyshetskiy Yuriy
Vladimirov Sergey
Ageyskiy Alexander
Orlov Alexey
, vol.
31
, pp.
1753-1760
, 2014
[DOI:
10.1364/JOSAB.31.001753
] [IF:
1.806
, SJR:
0.894
]
36.
Smirnova Daria
Buslaev Pavel
Shadrivov Ilya
, vol.
89
, pp.
245414
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.245414
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
35.
Babicheva Viktoriia
Orlov Alexey
Lavrinenko Andrei
Andryieuski Andrei
Zhukovsky Sergei
, vol.
FTu2C
, pp.
FTu2C.3
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2C.3
]
34.
Smirnova D.A.
Shadrivov Ilya
, vol.
99
, pp.
456-460
, 2014
[DOI:
10.1134/S002136401408013X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
33.
Orlov Alexey
Zhukovsky Sergei
[DOI:
10.1016/j.photonics.2014.03.003
]

2013

32.
Poddubny Alexander
  , vol.
7
, pp.
948–957
, 2013
[DOI:
10.1038/nphoton.2013.243
] [IF:
37.852
, SJR:
15.831
]
31.
, vol.
88
, pp.
195422
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.195422
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
30.
Rapoport Yu.
Grimalsky V.
Kalinich N.
Koshevaya S.
Castrejon-Martinez Ch.
, vol.
98
, pp.
503-506
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401321011X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
29.
Dubrovka Rostyslav
Yagupov Ilya
, vol.
103
, pp.
161103
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4824478
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
28.
Kaliteevski M.A.
Ivanov K.A.
Kavokin K.V.
, vol.
39
, pp.
694-697
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063785013080075
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
27.
Smirnova Daria A.
Gorbach Andrey_V.
Shadrivov Ilya
, vol.
88
, pp.
045443(1-5)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.045443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
26.
Mukhin Ivan
Shadrivov Ilya
, vol.
87
, pp.
075416 (1-6)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.075416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
25.
Buslaev P.I.
Shadrivov Ilya
, vol.
97
, pp.
535-539
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013090063
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
24.
Ginzburg Pavel
Rodr?guez_Fortu?o F.J.
Wurtz G.A.
Dickson W.
Murphy A.
Morgan F.
Pollard R.J.
Atrashchenko Alexander
Nevet A.
Ankonina G.
Orenstein M.
Zayats A.V.
, vol.
21
, pp.
14907-14917
, 2013
[DOI:
10.1364/OE.21.014907
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
23.
, vol.
97
, pp.
249-252
, 2013
[DOI:
10.1134/S002136401305007X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
22.
Kovalev V.M.
Kaliteevski M.A.
Savenko I.G.
, vol.
102
, pp.
101105
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4794847
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
21.
, vol.
21
, pp.
1593-1598
, 2013
[DOI:
10.1364/OE.21.001593
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
20.
Savenko I.G.
Kaliteevski M.A.
Shelykh Ivan
, vol.
116
, pp.
32-38
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063776113010135
] [IF:
0.931
, SJR:
0.521
]

2012

19.
Little C.E.
Anufriev R.
Kaliteevski M.A.
Abram R.A.
Br S.
, vol.
86
, pp.
235425
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.235425
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
18.
Glauser Marlene
Rossbach Georg
Levrat Jacques
Cobet Munise
Butté Raphaël
Gr Nicolas
jean
Kaliteevski Mikhail_A.
Abram Richard_A.
Kavokin A.V.
, vol.
86
, pp.
125308
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.125308
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
17.
Zharov er_A.
Shadrivov Ilya
, vol.
86
, pp.
023819(1-6)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.023819
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
16.
Orlov Alexey
Chebykin Alexander
Poddubny Alexander
Voroshilov Pavel
[DOI:
10.1364/QELS.2012.QTh1A.5
]
15.
Panicheva P.V.
Slovinskii I.A.
Kaliteevski M.A.
, vol.
38
, pp.
351-353
, 2012
[DOI:
10.1134/S1063785012040074
] [IF:
0.583
, SJR:
0.424
]
14.
Savenko I.G.
Gordeev N.Yu.
Kaliteevski M.A.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
, vol.
9
, pp.
1292-1295
, 2012
[DOI:
10.1002/pssc.201100193
]
13.
Brückner R.
Sudzius M.
Hintschich S.I.
Fröb H.
Lyssenko V.G.
Kaliteevski M.A.
Abram R.A.
Kavokin A.V.
Leo K.
, vol.
100
, pp.
62101
, 2012
[DOI:
10.1063/1.3681374
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
12.
Poddubny Alexander
Orlov Alexey
, vol.
376
, pp.
185-187
, 2012
[DOI:
10.1016/j.physleta.2011.11.001
] [IF:
1.626
, SJR:
0.600
]

2011

11.
10.
, vol.
99
, pp.
151914(1-3)
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3643152
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
9.
Kaliteevski M.A.
Br S.
Abram R.A.
Kaliteevskaya N.A.
, vol.
58
, pp.
686-693
, 2011
[DOI:
10.1080/09500340.2011.565887
] [IF:
1.169
, SJR:
0.491
]
8.
Swift G.P.
Gallant A.J.
Kaliteevskaya N.
Kaliteevski M.A.
Br S.
Dai D.
Baragwanath A.J.
Abram R.A.
Chamberlain J.M.
, vol.
36
, pp.
1641
, 2011
[DOI:
10.1364/OL.36.001641
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
7.
Kaliteevski M.
Br S.
Abram R.A.
Kavokin A.V.
Liew T.C.H.
Shelykh I.A.
, vol.
49
, pp.
229-232
, 2011
[DOI:
10.1016/j.spmi.2010.05.014
] [IF:
1.979
, SJR:
0.583
]
6.
Askitopoulos A.
Mouchliadis L.
Christmann G.
Baumberg J.J.
Kaliteevski M.A.
Hatzopoulos Z.
Savvidis P.G.
, vol.
106
, pp.
76401
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.106.076401
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]

2010

5.
Sasin M.E.
Seisyan R.P.
Kaliteevski M.A.
Br S.
Abram R.A.
Chamberlain J.M.
Shelykh I.A.
Egorov A.Y.
Vasil’ev A.P.
Mikhrin V.S.
Kavokin A.V.
, vol.
47
, pp.
44-49
, 2010
[DOI:
10.1016/j.spmi.2009.09.003
] [IF:
1.979
, SJR:
0.583
]
4.
Koreshkova A.G.
Kaliteevskaya N.A.
Kavokin A.V.
Abram R.A.
Br S.
Kaliteevski M.A.
, vol.
47
, pp.
24-28
, 2010
[DOI:
10.1016/j.spmi.2009.07.021
] [IF:
1.979
, SJR:
0.583
]

2009

3.
Kaliteevski M.
Br S.
Abram R.A.
Kavokin A.V.
Shelykh I.A.
, vol.
95
, pp.
251108
, 2009
[DOI:
10.1063/1.3266841
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
2.
Platts C.E.
Kaliteevski M.A.
Br S.
Abram R.A.
Kavokin A.V.
, vol.
79
, pp.
245322
, 2009
[DOI:
10.1103/PhysRevB.79.245322
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2007

1.
Kaliteevski M.
Br S.
Abram R.A.
Chamberlain J.M.
Kavokin A.V.
Shelykh I.A.
, vol.
76
, pp.
165415
, 2007
[DOI:
10.1103/PhysRevB.76.165415
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.