Kapitanova Polina

Cell Phone

+7 904 633 08 20
Email
p.kapitanova@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

69.
A. M.
Sayanskiy Andrey
Kapitanova Polina
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.100.205136
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
68.
Pavlov Nikita
Stenishchev Ivan
Ospanova Anar
Kapitanova Polina
Basharin Alexey
, pp.
1900406
, 2019
[DOI:
10.1002/pssb.201900406
]
67.
K. Hadi
Sayanskiy Andrey
Valero Adrià Canós
Kupriianov Anton S.
Kapitanova Polina
Kivshar Yuri
Shalin Alexander
Tuz Vladimir R.
, vol.
3
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevmaterials.3.085201
]
66.
K. Hadi
Baryshnikova Kseniia
Sayanskiy Andrey
Kapitanova Polina
Terekhov Pavel
Karabchevsky Alina
Evlyukhin Andrei
Kivshar Yuri
Shalin Alexander
  , vol.
122
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevlett.122.193905
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
65.
Song Mingzhao
Baryshnikova Kseniia
Markvart Aleksandr
Nenasheva Elizaveta
Simovski Constantin
Kapitanova Polina
, vol.
11
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevapplied.11.054046
] [IF:
4.808
, SJR:
2.072
]
64.
Sadrieva Zarina
Belyakov M. A.
Balezin M. A.
Kapitanova Polina
Nenasheva E. A.
Sadreev A. F.
Bogdanov Andrey
, vol.
99
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.99.053804
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
63.
Markvart Aleksandr
Song Mingzhao
Kosulnikov Sergei
Glybovski Stanislav
Simovski Constantin
Kapitanova Polina
, vol.
1092
, pp.
12083
, 2019
62.
Yaroshenko Vitaly
Svechnikov Evgenii
Kapitanova Polina
, vol.
45
, pp.
377-380
, 2019
[DOI:
10.3103/s1068335618120023
]
61.
Sayanskiy Andrey
Kupriianov Anton S.
Xu Su
Kapitanova Polina
Dmitriev Victor
Khardikov Vyacheslav
Tuz Vladimir R.
, vol.
99
, pp.
85306
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.085306
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
60.
Bogdanov Andrey
Koshelev Kirill
Kapitanova Polina
Rybin Mikhail
Gladishev Sergey
Sadrieva Zarina
Samusev Kirill
Kivshar Yuri
Limonov Mikhail
, vol.
1
, pp.
16001
, 2019
[DOI:
10.1117/1.AP.1.1.016001
]

2018

59.
Xu Su
Sayanskiy Andrey
Kupriianov Anton_S.
Tuz Vladimir_R.
Kapitanova Polina
Sun Hong-Bo
Han Wei
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1002/adom.201801166
] [IF:
6.870
, SJR:
2.720
]
58.
Yermakov Oleh
Hurshkainen Anna
Dobrykh Dmitry
Kapitanova Polina
Iorsh Ivan
Glybovski Stanislav
Bogdanov Andrey
, vol.
98
, pp.
195404
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.195404
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
57.
Zalogina Anastasia
Benimetskiy Fedor
Pidgayko Dmitry
Kapitanova Polina
Yaroshenko Vitaly
Makarov Sergey
Zuev Dmitry
Shadrivov Ilya
, vol.
1092 (1)
, pp.
12171
, 2018
56.
Kapitanova Polina
Soshenko V.V.
Vorobyov V.V.
Dobrykh Dmitry
Bolshedvorskii S.V.
Sorokin V.N.
Akimov A.V.
, vol.
108
, pp.
625
, 2018
[DOI:
DOI: 10.1134/S0370274X1821004X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
55.
Balezin Mikhail
Sadrieva Zarina
Beliakov Mikhail
Kapitanova Polina
Sadreev A.
Bogdanov Andrey
, vol.
1092
, pp.
12012
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012012
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
54.
Zalogina Anastasia
Benemetskiy F.A.
Pidgayko Dmitry
Kapitanova Polina
Yaroshenko Vitaly
Zuev Dmitry
, vol.
1092
, pp.
012171
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012171
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
53.
Yaroshenko Vitaly
Zalogina Anastasia
Kapitanova Polina
Shadrivov Ilya
, vol.
1092
, pp.
012168
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012168
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
52.
Kapitanova Polina
Sayanskiy Andrey
Odit Mikhail
Miroshnichenko A.E.
Lavrinenko Andrey
[DOI:
10.1109/ICTON.2018.8473772
]
51.
Kapitanova Polina
Soshenko Vladimir
Vorobyov Vadim
Yaroshenko Vitaly
Bolshedvorsky Stepan
Sorokin Vadim
Akimov Alexey
, pp.
1073306
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1117/12.2320988
]
50.
Balezin Mikhail
Baryshnikova Kseniia
Kapitanova Polina
Evlyukhin Andrey B.
, vol.
124
, pp.
34903
, 2018
[DOI:
doi: 10.1063/1.5026556
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
49.
Sayanskiy Andrey
Danaeifar Mohammad
Kapitanova Polina
Miroshnichenko A.E.
, vol.
Materials
, pp.
1800302
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1002/adom.201800302
] [IF:
6.870
, SJR:
2.720
]
47.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
[DOI:
10.23919/radio.2017.8242234
]

2017

46.
45.
Kapitanova Polina
Soshenko Vladimir
Vorobyov Vadim
Dobrykh Dmitry
Bolshedvorskiih Stepan
Sorokin Vadim
Akimov Alexey
, vol.
1874
, pp.
30017
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998046
]
43.
Odit Mikhail
Khaymedinova Zhanna
Asadchy Viktar
Kapitanova Polina
, vol.
1874
, pp.
40034
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1063/1.4998107
]
42.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
, vol.
1874
, pp.
30037
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998066
]
41.
40.
Kapitanova Polina
Odit Mikhail
Dobrykh Dmitry
Andryieuski A.
Lavrinenko A.V.
[DOI:
10.23919/EuCAP.2017.7928190
]
39.
Bogdanov S.
Shalaginov M.Y.
Akimov A.
Lagutchev A.S.
Kapitanova Polina
J. Liu
Woods D.
Ferrera M.
Irudayaraj J.
Boltasseva A.
Shalaev V.M.
, vol.
96
, pp.
35146
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.035146
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
38.
Colossal permittivity resonators for wireless power transfer systems
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
[DOI:
10.23919/EuCAP.2017.7928275
]
37.
Yang Yuanqing
Miroshnichenko A.E.
Kostinski S.V.
Odit Mikhail
Kapitanova Polina
Qiu M.
Kivshar Yuri
, vol.
95
, pp.
165426
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165426
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
36.
Rybin Mikhail
Samusev Kirill
Kapitanova Polina
Filonov Dmitry
Kivshar Yuri
Limonov Mikhail
, vol.
95
, pp.
165119
, 2017
35.
Kapitanova Polina
Ternovski V.
Miroshnichenko A.E.
Pavlov Nikita
Kivshar Yuri
Tribelsky M.
, vol.
7
, pp.
731
, 2017
[DOI:
10.1038/s41598-017-00724-5
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
34.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
  , vol.
4
, pp.
21102
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4981396
] [IF:
13.667
, SJR:
3.868
]

2016

32.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
, vol.
109
, pp.
223902
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4971185
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
30.
Kapitanova Polina
Song Mingzhao
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2016.7746469
]
29.
Kapitanova Polina
Song Mingzhao
, pp.
202-206
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756842
]
28.
Odit Mikhail
Kapitanova Polina
Kivshar Yu.
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2016.7746428
]
27.
Odit Mikhail
Kapitanova Polina
Andryieuski Andrei
Lavrinenko A.V.
, vol.
109
, pp.
11901
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4955272
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
26.
Odit Mikhail
Kapitanova Polina
Alaee R.
Rockstuhl C.
Kivshar Yuri
, vol.
108
, pp.
221903
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4953023
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
25.
Song Mingzhao
Iorsh Ivan
Kapitanova Polina
Nenasheva Elizaveta
, vol.
108
, pp.
23902
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4939789
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]

2015

24.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354885
]
22.
Effect of Purcell enhancement on spin-flip induced fluorescence contrast in diamond nitrogen-vacancy center ensembles
Bоgdanov S.
Shalaginov M.
Kapitanova Polina
Liu J.
Ferrera M.
Laguchev A.
Irudayaraj J.
Boltasseva A.
Shalaev V.

2014

21.
Filonov Dmitry
Kapitanova Polina
Krasnok Alexander
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
105
, pp.
181116
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4901264
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
20.
Shchelokova Alena
Filonov Dmitry
Kapitanova Polina
, vol.
90
, pp.
115155
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.115155
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
19.
Ginzburg Pavel
Kapitanova Polina
Francisco José Rodríguez-Fortuño
O’Connor Daniel
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Poddubny Alexander
Wurtz Gregory
Kivshar Yuri
Zayats Anatoly
, vol.
FTu2K
, pp.
FTu2K.7
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2K.7
]
17.
Kapitanova Polina
Ginzburg Pavel
Francisco José Rodríguez-Fortuño
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
Zayats Anatoly
  , vol.
5
, pp.
3226
, 2014
[DOI:
10.1038/ncomms4226
] [IF:
12.124
, SJR:
6.399
]
16.
Slobozhanyuk Alexey
Kapitanova Polina
Filonov Dmitry
Powell D.A.
Shadrivov Ilya
Lapine Mikhail
McPhedran R.C.
Kivshar Yuri
, vol.
104
, pp.
14104
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4861388
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]

2013

15.
Slobozhanyuk Alexey
Filonov Dmitry
Yagupov Ilya
Kapitanova Polina
Simovski Constantin
Lapine Mikhail
Kivshar Yuri
, vol.
103
, pp.
211903
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4832056
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
14.
Rybin Mikhail
Kapitanova Polina
Filonov Dmitry
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
Limonov Mikhail
, vol.
88
, pp.
205106 (1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.205106
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
13.
Kapitanova Polina
Slobozhanyuk Alexey
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, pp.
533-536
, 2013
12.
Slobozhanyuk Alexey
Kapitanova Polina
Shadrivov Ilya
Filonov Dmitry
Powell D.A.
Lapine Mikhail
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2013.6808996
]
11.
Slobozhanyuk Alexey
Kapitanova Polina
Filonov Dmitry
Shadrivov Ilya
Powell D.A.
Kivshar Yuri
Lapine Mikhail
[DOI:
10.1109/APS.2013.6711255
]

2012

9.
Kapitanova Polina
Slobozhanyuk Alexey
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
101
, pp.
231904
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4768945
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
8.
7.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
6.
Shchelokova Alena
Kapitanova Polina
Poddubny Alexander
Filonov Dmitry
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
, vol.
112
, pp.
073116(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4758287
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
5.
Shadrivov Ilya
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Kivshar Yuri
  , vol.
109
, pp.
083902(1-4)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.109.083902
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
4.
Slobozhanyuk Alexey
Kapitanova Polina
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
, vol.
95
, pp.
613-617
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012120156
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
3.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Voroshilov Pavel
Filonov Dmitry
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/APS.2012.6348088
]
2.
Filonov Dmitry
Krasnok Alexander
Slobozhanyuk Alexey
Kapitanova Polina
Nenasheva Elizaveta_A.
Kivshar Yuri
, vol.
100
, pp.
201113 (1-4)
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4719209
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]

2011

1.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Voroshilov Pavel
Filonov Dmitry
Kivshar Yuri
, vol.
99
, pp.
251914 (1-3)
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3671617
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.