Poddubny Alexander

Work Phone
+7 812 232 14 67
Email
a.poddubny@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

91.
Lyubarov Mark
Poddubny Alexander
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.100.053813
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
90.
Mittal Sunil
Vikram Orre Venkata
Zhu Guanyu
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
Hafezi Mohammad
  , 2019
[DOI:
10.1038/s41566-019-0452-0
] [IF:
37.852
, SJR:
15.831
]
89.
Frizyuk Kristina
Volkovskaya Irina
Smirnova Daria
Poddubny Alexander
Petrov Mihail
, vol.
99
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.075425
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2018

88.
Gorlach Maxim
Marko Di Liberto
Recati Alessio
Carusotto Iacopo
Poddubny Alexander
Menotti Chiara
, vol.
98
, pp.
63625
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevA.98.063625
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
87.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
1092
, pp.
12128
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012128
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
86.
Gorlach Maxim
Di Liberto M.
Recati A.
Carusotto I.
Poddubny Alexander
Menotti C.
, vol.
1092(1)
, pp.
12045
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012045
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
85.
Frizyuk Kristina
Smirnova D A
Poddubny Alexander
Petrov Mihail
, vol.
1092
, pp.
012037
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012037
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
84.
Dobrykh Dmitry
Yulin Alexey
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
83.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
98
, pp.
45415
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.045415
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
81.
Kruk Sergey
Poddubny Alexander
Smirnova Daria
Wang Lei
Slobozhanyuk Alexey
Shorokhov A
Kravchenko Ivan
Luther-Davies Barry
Kivshar Yuri
  , vol.
14
, pp.
126
, 2018
[DOI:
10.1038/s41565-018-0324-7
] [IF:
37.500
, SJR:
20.600
]

2017

80.
Makarov Sergey
Sinev Ivan
Milichko Valentin
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Mukhin Ivan
Yu Yefeng
Kuznetsov Arseniy I.
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Samusev Anton
Kivshar Yuri
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
79.
Saravi Sina
Poddubny Alexander
Pertsch Thomas
Setzpf Frank
Sukhorukov Andrey
, vol.
42
, pp.
4724-4727
, 2017
[DOI:
10.1364/OL.42.004724
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
78.
Limonov Mikhail
Rybin Mikhail
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
  , vol.
11
, pp.
543–554
, 2017
[DOI:
doi:10.1038/nphoton.2017.142
] [IF:
37.852
, SJR:
15.831
]
77.
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
Poddubny Alexander
Khanikaev Alexander
[DOI:
doi: 10.1109/APUSNCURSINRSM.2017.8072070
]
76.
Avdeev I.D.
Poddubny Alexander
Goupalov S.V.
Nestoklon M.O.
, vol.
96
, pp.
85310
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.085310
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
75.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
95
, pp.
53866
, 2017
74.
Poshakinskiy A.V.
Poddubny Alexander
, vol.
118
, pp.
156801
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.118.156801
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
73.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
95
, pp.
33831
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevA.95.033831
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
72.
Chen Y.
Maharjan N.
Liu Z.
Nakarmi M.L.
Chaldyshev V.V.
Kundelev E.V.
Poddubny Alexander
Vasil’ev A.P.
Yagovkina M.A.
Shakya N.M.
, vol.
121
, pp.
103101
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4978252
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
71.
Kruk S.
Slobozhanyuk Alexey
Denkova D.
Poddubny Alexander
Kravchenko I.
Miroshnichenko A.E.
Neshev D.
Kivshar Yuri
  , pp.
1603190
, 2017
[DOI:
10.1002/smll.201603190
] [IF:
8.643
, SJR:
3.324
]

2016

70.
V. A.
Poddubny Alexander
Fainstein A.
, vol.
117
, pp.
224302
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.117.224302
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
69.
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
Poddubny Alexander
[DOI:
10.1109/APS.2016.7695896
]
68.
Poddubny Alexander
Iorsh Ivan
Sukhorukov Andrey
  , vol.
117
, pp.
123901
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.117.123901
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
67.
Nestoklon M.O.
Poddubny Alexander
Voisin P.
Dohnalova K.
, vol.
120
, pp.
18901-18908
, 2016
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.6b05753
]
66.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Sinev Ivan
Samusev Anton
Feng Yu Ye
Kuznetsov Arseniy
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
10
, pp.
656–664
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600042
]
65.
Poddubny Alexander
Rodina A.V.
, vol.
122
, pp.
531-538
, 2016
[DOI:
10.1134/S1063776116030092
] [IF:
0.931
, SJR:
0.521
]
64.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Raaijmakers A.J.E.
van den Berg C.A.T.
Kozachenko Alexandr
Dubrovina I.A.
Melchakova Irina
Kivshar Yuri
  , 2016
[DOI:
10.1002/adma.201504270
] [IF:
19.791
, SJR:
8.364
]

2015

63.
Jusser B.
Poddubny Alexander
V. A.
Fainstein A.
Lemaitre A.
, vol.
115
, pp.
267402
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.115.267402
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
62.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Kivshar Yuri
61.
Stashkevich Andrey
Yves Roussigné
Poddubny Alexander
S.-M. Chérif
Zheng Y.
Vidal Franck
Yagupov Ilya
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
, vol.
92
, pp.
214436
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.214436
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
60.
Hopkins Ben
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
10
, pp.
137–146
, 2015
[DOI:
10.1002/lpor.201500222
]
59.
Shchelokova Alena
Poddubny Alexander
Slobozhanyuk Alexey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354880
]
58.
Shchelokova Alena
Slobozhanyuk Alexey
Melchakova Irina
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
Raaijmakers A.J.E.
van den Berg C.A.T.
[DOI:
10.1109/IMOC.2015.7369199
]
57.
Poddubny Alexander
, vol.
92
, pp.
155418
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.155418
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
56.
Krasnok Alexander
Slobozhanyuk Alexey
Simovski Constantin
Tretyakov Sergei
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
5
, 2015
[DOI:
10.1038/srep12956
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
55.
Hopkins B.
Miroshnichenko A.E.
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
, vol.
2
, pp.
745-757
, 2015
[DOI:
10.3390/photonics2020745
]
54.
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Samusev Anton
Kivshar Yuri
  , vol.
7
, pp.
11904-11908
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR00231A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
53.
Chebykin Alexander
Orlov Alexey
Shalin Alexander
Poddubny Alexander
, vol.
91
, pp.
205126
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.205126
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
52.
Kruk S.S.
Poddubny Alexander
Powell D.A.
Helgert C.
Decker M.
Pertsch T.
Neshev D.N.
Kivshar Yuri
, vol.
91
, pp.
195401
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.195401
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
51.
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
Kivshar Yuri
  , vol.
114
, pp.
185501
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.185501
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
50.
Poshakinskiy A.V.
Poddubny Alexander
Hafezi M.
, vol.
91
, pp.
43830
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevA.91.043830
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
49.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
  , vol.
114
, pp.
123901
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.123901
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
48.
Zhang L.
Xie W.
Wang J.
Poddubny Alexander
Lu J.
Wang Y.
Gu J.
Liu W.
Xu D.
Shen X.
Rubo Y.G.
Altshuler B.L.
Kavokin A.V.
Chen Z.
, vol.
112
, pp.
E1516–E1519
, 2015
[DOI:
10.1073/pnas.1502666112
]

2014

47.
T. U. Tumkur
J. K. Kitur
Bonner C. E.
Poddubny Alexander
E. E. Narimanov
M. A. Noginov
, vol.
178
, pp.
395-412
, 2014
[DOI:
10.1039/C4FD00184B
] [IF:
4.194
, SJR:
1.504
]
46.
Shchelokova Alena
Poddubny Alexander
, vol.
90
, pp.
23854
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevA.90.023854
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
45.
Kruk S.S.
Poddubny Alexander
Helgert C.
Decker M.
Powell D.A.
Pertsch T.
Neshev D.N.
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2014.6948564
]
44.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
90
, pp.
35106
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.035106
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
43.
Poddubny Alexander
Poshakinskiy A.V.
Jusser B.
Lemaitre A.
, vol.
89
, pp.
235313
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.235313
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
42.
Ginzburg Pavel
Kapitanova Polina
Francisco José Rodríguez-Fortuño
O’Connor Daniel
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Poddubny Alexander
Wurtz Gregory
Kivshar Yuri
Zayats Anatoly
, vol.
FTu2K
, pp.
FTu2K.7
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2K.7
]
41.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2014.7036431
]
40.
Krasnok Alexander
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2014.7036442
]
39.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Krasnok Alexander
, vol.
104
, pp.
161105
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4872163
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
38.
Poshakinskiy A.V.
Poddubny Alexander
Pilozzi L.
Ivchenko E.L.
, vol.
112
, pp.
107403
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.112.107403
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
37.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
89
, pp.
32508
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevA.89.032508
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
36.
Prokofiev A.A.
Poddubny Alexander
Yassievich I.N.
, vol.
89
, pp.
125409
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.125409
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
35.
Kapitanova Polina
Ginzburg Pavel
Francisco José Rodríguez-Fortuño
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
Zayats Anatoly
  , vol.
5
, pp.
3226
, 2014
[DOI:
10.1038/ncomms4226
] [IF:
12.124
, SJR:
6.399
]
34.
Poshakinskiy A.V.
Poddubny Alexander
, vol.
118
, pp.
205-216
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063776114020186
] [IF:
0.931
, SJR:
0.521
]
33.
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
, vol.
1
, pp.
101–105
, 2014
[DOI:
10.1021/ph4000949
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2013

32.
Poddubny Alexander
Iorsh Ivan
Kivshar Yuri
  , vol.
7
, pp.
948–957
, 2013
[DOI:
10.1038/nphoton.2013.243
] [IF:
37.852
, SJR:
15.831
]
31.
Hopkins Ben
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
88
, pp.
53819
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevA.88.053819
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
30.
D. W.
Jong E.M.L.D._de
Timmerman D.
Gregorkiewicz T.
Zhang H.
Buma W.J.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
, vol.
88
, pp.
155304
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.155304
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
29.
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
, vol.
8806
, pp.
88060T-1
, 2013
[DOI:
10.1117/12.2023857
]
28.
Ginzburg Pavel
Krasavin A.V.
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
Zayats A.V.
  , vol.
111
, pp.
036804(1-5)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.111.036804
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
27.
Dohnalova K.
Saeed S.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Gregorkiewicz T.
[DOI:
10.1149/05304.0063ecst
]
26.
Ivchenko E.L.
Poddubny Alexander
, vol.
55
, pp.
905-923
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063783413050120
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
25.
Poddubny Alexander
Glazov M.M.
Averkiev N.S.
, vol.
15
, pp.
25016
, 2013
[DOI:
10.1088/1367-2630/15/2/025016
] [IF:
3.786
, SJR:
1.788
]
24.
Gusev O.B.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
, vol.
47
, pp.
183-202
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063782613020103
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
23.
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
, vol.
87
, pp.
035136(1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.035136
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2012

22.
Poddubny Alexander
Rybin Mikhail
Limonov Mikhail
Kivshar Yuri
  , vol.
3
, pp.
914
, 2012
[DOI:
10.1038/ncomms1924
] [IF:
12.124
, SJR:
6.399
]
21.
20.
Shchelokova Alena
Kapitanova Polina
Poddubny Alexander
Filonov Dmitry
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
, vol.
112
, pp.
073116(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4758287
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
19.
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
Zayats Anatoly
Kivshar Yuri
, vol.
86
, pp.
33826
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.033826
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
18.
Potemkin Andrey
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
, vol.
86
, pp.
023848 (1-9)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.023848
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
17.
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
Zayats Anatoly
Kivshar Yuri
, vol.
86
, pp.
035148 (1-8)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035148
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
16.
Poddubny Alexander
Nestoklon M.O.
Goupalov S.V.
, vol.
86
, pp.
35324
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035324
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
15.
Orlov Alexey
Chebykin Alexander
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Voroshilov Pavel
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1364/QELS.2012.QTh1A.5
]
14.
Poddubny Alexander
, vol.
83
, pp.
75106
, 2012
[DOI:
10.1117/12.922042
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
13.
Boer W.D.A.M._de
Timmerman D.
Gregorkiewicz T.
Zhang H.
Buma W.J.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
, vol.
85
, pp.
161409(R)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.161409
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
12.
Moskalenko A.S.
Berakdar J.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
Goupalov S.V.
, vol.
85
, pp.
85432
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.085432
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
11.
Poddubny Alexander
, vol.
85
, pp.
75311
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.075311
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
10.
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Orlov Alexey
Kivshar Yuri
, vol.
376
, pp.
185-187
, 2012
[DOI:
10.1016/j.physleta.2011.11.001
] [IF:
1.626
, SJR:
0.600
]

2011

9.
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
, vol.
84
, pp.
23807
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevA.84.023807
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
8.
Chaldyshev V.V.
Chen Yuechao
Poddubny Alexander
Vasil’ev A.P.
Liu Zhiheng
, vol.
98
, pp.
73112
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3554429
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
7.
Prokofiev A.A.
Moskalenko A.S.
Poddubny Alexander
Yassievich I.N.
, vol.
8
, pp.
1033-1037
, 2011
[DOI:
10.1002/pssc.201000411
]
6.
Poddubny Alexander
Moskalenko A.S.
Prokofiev A.A.
Goupalov S.V.
Yassievich I.N.
, vol.
8
, pp.
985-990
, 2011
[DOI:
10.1002/pssc.201000407
]

2010

5.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
, vol.
97
, pp.
231116
, 2010
[DOI:
10.1063/1.3525375
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
4.
Pevtsov A.B.
Grudinkin S.A.
Poddubny Alexander
Kaplan S.F.
Kurdyukov D.A.
Golubev V.G.
, vol.
44
, pp.
1537-1542
, 2010
[DOI:
10.1134/S1063782610120018
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
3.
Poddubny Alexander
Glazov M.M.
Averkiev N.S.
, vol.
82
, pp.
205330
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.205330
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
2.
Poddubny Alexander
Ivchenko E.L.
[DOI:
10.1016/j.physe.2010.02.020
] [IF:
1.810
, SJR:
0.565
]
1.
Poddubny Alexander
Goupalov S.V.
Kozub V.I.
Yassievich I.N.
, vol.
90
, pp.
683-687
, 2010
[DOI:
10.1134/S002136400922010X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.