Mariya A. Sandzhieva

Main position

Main position
Junior Research Fellow
Position
  • Jr. research fellow
Email
maria.sandzhieva@metalab.ifmo.ru
mariya-sandzhieva@yandex.ru

Публикации отсутствуют.

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.