Journal: Quantum Electronics

IF
1.02
SJR
0.42

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

15.
V Yu Venediktov
I R Krylov
U V Prokhorova
, vol.
49
, pp.
676-682
, 2019
[DOI:
10.1070/qel16867
] [ IF:
1.404
, SJR:
0.453
]

2015

12.
R.Sh. Ikhsanov
Viktoriia Babicheva
I.E. Protsenko
A.V. Uskov
M.E. Guzhva
, vol.
45
, pp.
50
, 2015
[DOI:
10.1070/QE2015v045n01ABEH015564
] [ IF:
0.886
, SJR:
0.551
]

2014

11.
, vol.
44
, pp.
939-943
, 2014
[DOI:
10.1070/qe2014v044n10abeh015528
] [ IF:
1.184
, SJR:
0.526
]
10.
V.I. Emel'yanov
D.A. Zayarnyi
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
P.N. Saltuganov
, vol.
44
, pp.
829-835
, 2014
[DOI:
10.1070/QE2014v044n09ABEH015466
] [ IF:
0.886
, SJR:
0.587
]
9.
P.A. Danilov
D.A. Zayarnyi
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
A.A. Rudenko
V.I. Yurovskikh
Y.N. Kulchin
O.B. Vitrik
Alexandr Kuchmizhak
E.A. Drozdova
S.B. Odinokov
, vol.
44
, pp.
540-546
, 2014
[DOI:
10.1070/QE2014v044n06ABEH015426
] [ IF:
0.886
, SJR:
0.587
]

2013

8.
V.P. Dzyuba
Yu.N. Kul’chin
, vol.
43
, pp.
567-573
, 2013
[DOI:
10.1070/QE2013v043n06ABEH015171
] [ IF:
0.823
, SJR:
0.464
]

2012

6.
S.V. Sukhov
, vol.
42
, pp.
355-360
, 2012
[DOI:
10.1070/QE2012v042n04ABEH014740
] [ IF:
0.832
, SJR:
0.489
]

2011

5.
A.A. Ionin
S.I. Kudryashov
L.V. Seleznev
D.V. Sinitsyn
E.V. Golosov
O.A. Golosova
Yu.R. Kolobov
A.E. Ligachev
, vol.
41
, pp.
829-834
, 2011
[DOI:
10.1070/QE2011v041n09ABEH014530
] [ IF:
0.805
, SJR:
0.458
]
4.
, vol.
41
, pp.
163-169
, 2011
[DOI:
10.1070/QE2011v041n02ABEH014331
] [ IF:
0.805
, SJR:
0.458
]
3.
O.A. Novodvorsky
A.A. Lotin
V.Ya. Panchenko
L.S. Parshina
E.V. Khaydukov
O.D. Khramova
, vol.
41
, pp.
4-7
, 2011
[DOI:
10.1070/QE2011v041n01ABEH014421
] [ IF:
0.805
, SJR:
0.458
]

2010

2.
, vol.
40
, pp.
1004-1011
, 2010
[DOI:
10.1070/QE2010v040n11ABEH014330
] [ IF:
0.791
, SJR:
0.472
]
1.
A V Tishchenko
, vol.
40
, pp.
538-544
, 2010
[DOI:
10.1070/qe2010v040n06abeh014284
] [ IF:
0.791
, SJR:
0.472
]