Журнал: Quantum Electronics

Импакт-фактор журнала
0.89
SJR журнала
0.49

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

12.
Venediktov V Yu
Krylov I R
Prokhorova U V
, vol.
49
, pp.
676-682
, 2019
[DOI:
10.1070/qel16867
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]

2015

11.
Ikhsanov R.Sh.
Babicheva V.E.
Protsenko I.E.
Uskov A.V.
Guzhva M.E.
, vol.
45
, pp.
50
, 2015
[DOI:
10.1070/QE2015v045n01ABEH015564
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]

2014

10.
Emel'yanov V.I.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Saltuganov P.N.
, vol.
44
, pp.
829-835
, 2014
[DOI:
10.1070/QE2014v044n09ABEH015466
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
9.
Danilov P.A.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Rudenko A.A.
Yurovskikh V.I.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Drozdova E.A.
Odinokov S.B.
, vol.
44
, pp.
540-546
, 2014
[DOI:
10.1070/QE2014v044n06ABEH015426
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]

2013

8.
Dzyuba V.P.
Kul’chin Yu.N.
, vol.
43
, pp.
567-573
, 2013
[DOI:
10.1070/QE2013v043n06ABEH015171
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
7.
A. A.
I. S.
E. A.
N. N.
A. A.
V. L.
V. D.
A. R.
, vol.
43
, pp.
304-307
, 2013
[DOI:
10.1070/QE2013v043n04ABEH015105
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]

2012

6.
, vol.
42
, pp.
355-360
, 2012
[DOI:
10.1070/QE2012v042n04ABEH014740
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]

2011

5.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Golosov E.V.
Golosova O.A.
Kolobov Yu.R.
Ligachev A.E.
, vol.
41
, pp.
829-834
, 2011
[DOI:
10.1070/QE2011v041n09ABEH014530
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
4.
, vol.
41
, pp.
163-169
, 2011
[DOI:
10.1070/QE2011v041n02ABEH014331
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
3.
Novodvorsky O.A.
Lotin A.A.
Panchenko V.Ya.
Parshina L.S.
Khaydukov E.V.
Khramova O.D.
, vol.
41
, pp.
04.июл
, 2011
[DOI:
10.1070/QE2011v041n01ABEH014421
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]

2010

2.
, vol.
40
, pp.
1004-1011
, 2010
[DOI:
10.1070/QE2010v040n11ABEH014330
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
1.
, vol.
40
, pp.
538-544
, 2010
[DOI:
10.1070/qe2010v040n06abeh014284
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]