Maslovski Stanislav

Email
stanislav.maslovski@gmail.com

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

14.
Maslovski Stanislav
Simovski Constantin
Tretyakov S.A.
, vol.
18
, pp.
013034(1-23)
, 2017
[DOI:
10.1088/1367-2630/18/1/013034
] [IF:
3.786
, SJR:
1.788
]

2015

13.
Simovski Constantin
Maslovski Stanislav
Nefedov Igor
Kosulnikov Sergei
Tretyakov Sergei
[DOI:
10.1016/j.photonics.2014.12.005
]

2013

12.
Maslovski Stanislav
Silveirinha M.G.
Yakovlev A.B.
Kaipa C.S.R.
Hanson G.W.
Luukkonen O.
Nefedov I.S.
Simovski Constantin
Tretyakov S.A.
Padooru Y.R.

2012

11.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
10.
Shadrivov Ilya
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
  , vol.
109
, pp.
083902(1-4)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.109.083902
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
9.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Voroshilov Pavel
Filonov Dmitry
[DOI:
10.1109/APS.2012.6348088
]
8.
Ageyskiy Alexander
Kosulnikov Sergei
Maslovski Stanislav
, vol.
85
, pp.
033105(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.033105
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2011

7.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Voroshilov Pavel
Filonov Dmitry
, vol.
99
, pp.
251914 (1-3)
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3671617
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
6.
Kosulnikov Sergei
Yankovskaya Elizaveta
Maslovski Stanislav
, vol.
84
, pp.
065801(1-4)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevA.84.065801
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
5.
Chebykin Alexander
Orlov Alexey
Vozianova A.V.
Maslovski Stanislav
, vol.
84
, pp.
115438 (1-9)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.115438
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2008

4.
Maslovski Stanislav
Alitalo P.
Tretyakov S.A.
, vol.
104
, pp.
103109
, 2008
[DOI:
10.1063/1.3021056
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2005

3.
Maslovski Stanislav
Ikonen P.
Kolmakov I.
Tretyakov S.A.
Kaunisto M.
, vol.
54
, pp.
61-81
, 2005
[DOI:
10.2528/PIER04101101
] [IF:
5.590
, SJR:
0.537
]

2003

2.
Near-field analysis in presence of closely positioned impedance body, in: Yu. V. Yukhanov, V.A. Obukhovetz, Yu. I Alekseev et al. Eds
Simovski Constantin
Maslovski Stanislav
, vol.
12
, pp.
138-142
, 2003
1.
Tretyakov S.A.
Nefedov I.
Sihvola A.
Maslovski Stanislav
Simovski Constantin
, vol.
17
, pp.
695-706
, 2003
[DOI:
10.1163/156939303322226356
]

Курсы отсутствуют.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.