Svetlana Serebryakova

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2020

1.
Viacheslav Ivanov
Anna Mikhailovskaya
Egor Kretov
Ivan Sushkov
Elizaveta Nenasheva
  , vol.
11
, pp.
3840
, 2020
[DOI:
10.1038/s41467-020-17598-3
] [ IF:
14.919
, SJR:
5.559
, NI:
0.72
]

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.