Kozachenko Alexandr V.

Email
alexandr.kozachenko@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

8.
Shchelokova Alena
van den Berg Cornelis A.T.
Dobrykh Dmitry
Glybovski Stanislav
Zubkov Mikhail
Brui Ekaterina
Dmitriev Dmitry S.
Kozachenko Alexandr
Efimtcev Y. Aleksandr
Sokolov V. Andrey
Fokin Vladimir A.
Melchakova Irina
[DOI:
10.1002/mrm.27140
] [IF:
3.924
, SJR:
1.967
]

2016

7.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Raaijmakers A.J.E.
van den Berg C.A.T.
Kozachenko Alexandr
Dubrovina I.A.
Melchakova Irina
Kivshar Yuri
  , 2016
[DOI:
10.1002/adma.201504270
] [IF:
19.791
, SJR:
8.364
]

2015

6.
Fokin V.
Glybovski Stanislav
Efimtcev A.
Shchelokova Alena
Sokolov Alexander
Melchakova Irina
Slobozhanyuk Alexey
Trufanov G.
Kozachenko Alexandr
[DOI:
10.1007/s10334-015-0487-2
]
5.
Glybovski Stanislav
Shchelokova Alena
Kozachenko Alexandr
Slobozhanyuk Alexey
Melchakova Irina
Sokolov A.V.
Efimtsev A.Yu.
Fokin V.A.
[DOI:
10.1109/RADIO.2015.7323400
]

2014

4.
Slobozhanyuk Alexey
Melchakova Irina
Kozachenko Alexandr
Filonov Dmitry
Simovski Constantin
[DOI:
10.1134/S1064226914040111
] [IF:
0.359
, SJR:
0.236
]

2013

3.
Slobozhanyuk Alexey
Melchakova Irina
Kozachenko Alexandr
Simovski Constantin
[DOI:
10.1109/ICECom.2013.6684722
]
2.
Slobozhanyuk Alexey
Melchakova Irina
Kozachenko Alexandr
Simovski Constantin
[DOI:
10.1109/metamaterials.2013.6809108
]
1.
Slobozhanyuk Alexey
Melchakova Irina
Kozachenko Alexandr
Simovski Constantin
[DOI:
10.1109/IMOC.2013.6646485
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.