Journal: 2018 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS)

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

2.
Shchelokova Alena
Slobozhanyuk Alexey
Ch Shimul
Sotiriou Ioannis
Koutsoupidou Maria
Palikaras George
Kallos Efthymios
Webb Andrew
[DOI:
10.1109/PIERS.2017.8262393
]