Viсtoria M. Kakhnovskaya

Main position

Main position
Student
Email
v.kakhnovskaya@metalab.ifmo.ru
viktoriakahnovskaya@yandex.ru
Education
Work experience
Scholarships and grants
Awards
Teaching experience

There are no publications

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.