Anton I. Prazdnichnykh

Email
a.prazdnichnykh@metalab.ifmo.ru
antoshaigorevic@gmail.com

Публикации отсутствуют.

Курсы отсутствуют1.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.