Anton I. Prazdnichnykh

Email
a.prazdnichnykh@metalab.ifmo.ru
antoshaigorevic@gmail.com
Публикации отсутствуют.

Курсы отсутствуют.

Патенты отсутствуют

Новости отсутствуют.