Журнал: Plasmonics

Импакт-фактор журнала
2.93
SJR журнала
0.69

Статьи

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2013

2.
Sergei_V. Zhukovsky
Viktoriia Babicheva
Alex
er_V. Uskov
Igor_E. Protsenko
Andrei Lavrinenko
, vol.
9
, pp.
283-289
, 2013
[DOI:
10.1007/s11468-013-9621-z
] [ IF:
2.139
, SJR:
0.640
]

2012

1.
S.V. Sukhov
, vol.
8
, pp.
625-629
, 2012
[DOI:
10.1007/s11468-012-9447-0
] [ IF:
2.139
, SJR:
0.640
]