Ginzburg Pavel

Email
pginzburg@post.tau.ac.il

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

40.
Bahrom Hani
Goncharenko Alexander A
Fatkhutdinova Landysh
Peltek Oleksii
Muslimov Albert
Koval Olga
Eliseev Igor E.
Manchev Andrey
Gorin Dmitry
Shishkin Ivan
E. Roman
Timin Alexander S.
Ginzburg Pavel
Zyuzin Mikhail Valeryevich
[DOI:
10.1021/acssuschemeng.9b05128
]
39.
Barhom Hani
Machnev Andrey A.
E. Roman
Goncharenko Alexander
Gurvitz Egor
Timin Alexander S.
Shkoldin Vitaliy
Koniakhin Sergei V.
Koval Olga Yu.
Zyuzin Mikhail
Shalin Alexander
Shishkin Ivan
Ginzburg Pavel
  , vol.
19
, pp.
7062-7071
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.9b02540
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
38.
Filonov Dmitry
Kretov Egor
Kurdjumov Sergei
Ivanov Viacheslav
Ginzburg Pavel
[DOI:
10.1016/j.jqsrt.2019.06.020
] [IF:
2.419
, SJR:
0.975
]
37.
Baryshnikova Kseniia
Filonov Dmitry
Simovski Constantin
Evlyukhin Andrey
Kadochkin Alexey
Nenasheva Elizaveta
Ginzburg Pavel
Shalin Alexander
, vol.
98
, pp.
165419
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.165419
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
36.
Kostina Natalia
Petrov Mihail
Ivinskaia Aleksandra
Sukhov Sergey
Bogdanov Andrey
Nieto-Vesperinas Manuel
Ginzburg Pavel
Shalin Alexander
, vol.
99
, pp.
125416
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.125416
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2018

35.
Ivinskaia Aleksandra
Kostina Natalia
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Sukhov S.
Ginzburg Pavel
Shalin Alexander
, vol.
1092
, pp.
12132
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012132
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
34.
Filonov Dmitry
Kozlov Vitali
Shmidt Andrey
Steinberg Ben_Z.
Ginzburg Pavel
, vol.
113
, pp.
94103
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1063/1.5046948
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
33.
Vestler D.
Shishkin Ivan
Gurvitz Egor
Nasir M.E.
Ben-Moshe A.
Slobozhanyuk Alexey
Krasavin A.V.
Levi-Belenkova T.
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
Markovich G.
Zayats A.V.
, 2018

2017

32.
Ivinskaia Aleksandra
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Shishkin Ivan
Ginzburg Pavel
Shalin Alexander
  , vol.
6
, pp.
e16258
, 2017
[DOI:
10.1038/lsa.2016.258
] [IF:
13.600
, SJR:
5.110
]
31.
Filonov Dmitry
Steinberg Ben_Z.
Ginzburg Pavel
, vol.
95
, pp.
235139
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.235139
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
30.
Kozlov V.
Filonov Dmitry
Yankelevich Y.
Ginzburg Pavel
[DOI:
10.1016/j.jqsrt.2016.12.029
]

2016

29.
Ivinskaia Aleksandra
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
Shishkin Ivan
Ginzburg Pavel
, pp.
198-201
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756841
]
28.
Kozlov V.
Filonov Dmitry
Shalin Alexander
Steinberg Ben Z.
Ginzburg Pavel
, vol.
109
, pp.
203503
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4967238
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
27.
Filonov Dmitry
Kramer Yo.
Kozlov V.
Malomed B.A.
Ginzburg Pavel
, vol.
109
, pp.
111904
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4962838
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
26.
Filonov Dmitry
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
, vol.
33
, pp.
1910-1916
, 2016
[DOI:
10.1364/JOSAA.33.001910
] [IF:
1.457
, SJR:
0.621
]
25.
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
[DOI:
10.1364/CLEO_AT.2016.JW2A.32
]
24.
Sukhov S.
Shalin Alexander
Bogdanov Andrey
Ginzburg Pavel
[DOI:
10.1364/CLEO_AT.2016.JW2A.17
]
23.
Markovich Dmitry
Baryshnikova Kseniia
Shalin Alexander
Samusev Anton
Krasnok Alexander
Ginzburg Pavel
, vol.
6
, pp.
22546
, 2016
[DOI:
10.1038/srep22546
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]

2015

22.
Segovia P.
Marino G.
Krasavin A.V.
Olivier N.
Wurtz G.A.
Ginzburg Pavel
Zayats A.V.
, vol.
23
, pp.
30730-30738
, 2015
[DOI:
10.1364/OE.23.030730
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
21.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Markovich Dmitry
Ginzburg Pavel
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
Neshev D.N.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354867
]
19.
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
, vol.
5
, 2015
[DOI:
10.1038/srep15846
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
18.
Shalin Alexander
Sukhov S.V.
Bogdanov Andrey
Ginzburg Pavel
, vol.
91
, pp.
63830
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevA.91.063830
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
17.
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
  , vol.
114
, pp.
185501
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.185501
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
16.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Markovich Dmitry
Ginzburg Pavel
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
Neshev D.N.
, vol.
106
, pp.
171110
, 2015
[DOI:
10.1063/1.4919536
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
15.
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
Orlov Alexey
Zayats A.V.
, vol.
91
, pp.
125426
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.125426
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
14.
Slobozhanyuk Alexey
Ginzburg Pavel
Powell David A.
Shalin Alexander
Krasavin Alexey V.
Wurtz Gregory_A.
Podolskiy Viktor A.
Zayats Anatoly
, vol.
92
, pp.
195127
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.195127
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2014

13.
Ginzburg Pavel
Krasavin Alexey_V.
Richards David
Zayats Anatoly_V.
, vol.
90
, pp.
43836
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevA.90.043836
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
12.
Podolskiy Viktor
Ginzburg Pavel
Wells Brian
Zayats Anatoly
[DOI:
10.1039/C4FD00186A
] [IF:
4.194
, SJR:
1.504
]
11.
Ginzburg Pavel
Krasavin Alexey V.
Shalin Alexander
Zayats Anatoly
, vol.
FTu3C
, pp.
FTu3C.2
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu3C.2
]
10.
Ginzburg Pavel
Kapitanova Polina
Francisco José Rodríguez-Fortuño
O’Connor Daniel
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Poddubny Alexander
Wurtz Gregory
Zayats Anatoly
, vol.
FTu2K
, pp.
FTu2K.7
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2K.7
]
9.
Neira Andres_D.
Wurtz Gregory_A.
Ginzburg Pavel
Zayats Anatoly_V.
, vol.
22
, pp.
10987-10994
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.010987
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
8.
Markovich D.L.
Ginzburg Pavel
Samusev Anton
Zayats A.V.
, vol.
22
, pp.
10693-10702
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.010693
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
7.
Kapitanova Polina
Ginzburg Pavel
Francisco José Rodríguez-Fortuño
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Poddubny Alexander
Zayats Anatoly
  , vol.
5
, pp.
3226
, 2014
[DOI:
10.1038/ncomms4226
] [IF:
12.124
, SJR:
6.399
]

2013

6.
Shalin Alexander
Ginzburg Pavel
Zayats Anatoly
, vol.
8
, pp.
131–136
, 2013
[DOI:
10.1002/lpor.201300109
]
4.
Ginzburg Pavel
Krasavin A.V.
Poddubny Alexander
Zayats A.V.
  , vol.
111
, pp.
036804(1-5)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.111.036804
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
3.
Ginzburg Pavel
Rodr?guez_Fortu?o F.J.
Wurtz G.A.
Dickson W.
Murphy A.
Morgan F.
Pollard R.J.
Atrashchenko Alexander
Nevet A.
Ankonina G.
Orenstein M.
Zayats A.V.
, vol.
21
, pp.
14907-14917
, 2013
[DOI:
10.1364/OE.21.014907
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]

2012

2.
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
Zayats Anatoly
, vol.
86
, pp.
33826
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.033826
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
1.
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
Zayats Anatoly
, vol.
86
, pp.
035148 (1-8)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035148
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

Курсы отсутствуют.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.